Parenteel Aelbert Gaasbeek (-<1632) - Generatie 2

Generatie 1 < Namenlijst > Generatie 3


Egbert Aelbertsz, contrarolleur (1654), rekenmeester (1668), zoon van Aelbert Gaasbeek, begraven ca 2 mei 1682 te Veenendaal. Gehuwd met Hermken Otten, begraven ca 13 september 1679 te Veenendaal

Op 23 October 1632 Henrick Lambertsz, soene van Lambert Claesz, verclaert van twijntich mergen twederde parten gecoft te hebben, bedragende acht mergen twe hont ende de leste derde part tot vier mergen een hont, te competeren Egbert Aelbertsz ende Aelbert Aelbertsz, daervan steffvader es Lambert Jansz.

Egbert Aelbertsz heeft vijff mergen een halff quartier in Valckenaersveen onder Veenendaal. Op 8 november 1670 heeft Egbert Aelbertsz laten verboecken een mergen in het Valckenaersveen op hem, als gecoft hebbende van de kinderen van Aelbert Aelbertsz. Op 8 november 1670 is verboeckt op Egbert Aelbertsen acht mergen anderhalve quart van de wedue Hendrick Lambertsz. 

Op den 8 november 1670 is verboeckt drie mergen in de Domeijne Veenen op Egbert Aelbertsz. Egbert Aelbertsz heeft vierendeeenhalve mergen genaemt de Hel in dezelfde venen. Op 8 november 1670 sijn twee mergen een quartier op het versoeck van Egbert Aelbertsz als het recht door coop van sijn broeder Aelbert Aelbertsz vercregen hebben, verboeckt op sijn soon Hendrick Egbertsz. Tevens in dezelfde venen heeft Egbert Aelbertsz eene mergen.

Uit dit huwelijk:

1.1  NN Egberts, begraven ca 18 februari 1651 te Veenendaal

1.2  Hendrick Egbertsz

1.3  Aelbert Egbertsz

1.4  Claesje Egberts

1.5  Hilligje Egberts


Aelbert Aelbertsz Gaasbeek, zoon van Aelbert Gaasbeek, geboren ca. 1615, overleden < 8 november 1670. Gehuwd ca. 1645 met Annetje NN

Op 23 October 1632 Henrick Lambertsz, soene van Lambert Claesz, verclaert van twijntich mergen twederde parten gecoft te hebben, bedragende acht mergen twe hont ende de leste derde part tot vier mergen een hont, te competeren Egbert Aelbertsz ende Aelbert Aelbertsz, daervan steffvader es Lambert Jansz.

Op den 23 november 1654 is vierdehalve mergen in de Domeijne Veenen verboeckt op Elbert Aelbertsz. Daarnaast heeft Aelbert Aelbertsz in dezelfde venen, twe mergen een quart mede genaemt de Hell. Op den 8 november 1670 sijn dese twee mergen een quartier op het versoeck van Egbert Aelbertsz, als het recht door coop van sijn broeder Aelbert Aelbertsz vercregen hebbende, verboeckt op sijn soon Hendrick Egbertsz. Tevens in dezelfde venen is vijftalve mergen ende een halff quart van Lambert Jansz verboeckt op Aelbert Aelbertsen. Aelbert Aelbertsz eene mergen

Aelbert Aelbertsz heeft ses mergen een quartier in Valckenaersveen onder Veenendaal. Op ten 8 november 1670 heeft Egbert Aelbertsz van de verseide ses mergen een quartier laten verboecken eene mergen op hem, als gecoft hebbende van de kinderen van Aelbert Aelbertsz. Noch verboeckt van de kinderen van Aelbert Aelbertsz drie quartier van een mergen op Claes Hendricksz ende een quartier op Hendrik Hendricksz. 

Uit dit huwelijk:

2.1  Hendrik Albertsen Gaasbeek

2.2  Dirck Albertsen

2.3  Albert Albertsen

2.4  Jan Albertsen