Oordt, Dirck Loeffsz (<1508-< 1593)

Dirck Loeffsz van Oordt, schepen van Beusichem en Zoelmond (1535-1546), zoon van Loeff van Noorde en Janna NN, geboren < 8 maart 1508, overleden < 12 maart 1593

 

Bronnen:  1) jpouweltjes.myqnapcloud.com/Kwartierstaat.htm (met informatie uit akten uit het Rechterlijk Archief van Beusichem), 2) De Navorscher, Acht en dertigste jaargang. Nijmegen, 1888, pag. 135, 3) hogenda.nl, 4) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987)

Op 8 maart 1508 is Loef van Noorde, gehuwd met Janna, voor Dirk, zijn zoon, beleend met 1 morgen in Beusichem achter de kerk, genaamd Zuete Zand, bij verzuim met lijftocht van zijn ouders. Op 15 juni 1546 hulde van Dirk van Noorde. Op 12 maart 1593 Jan van Oort bij dode van Dirk van Noorde, zijn vader. Op 14 december 1618 Antonie van Delwijnen, schout van Beusichem, voor Geertruida van Oordt, zijn vrouw, bij dode van Jan, haar vader.

Op 26 januari 1542 heeft Dirck Loeffsz een schatdag op Willem Aelberts.
Op 10 mei 1542 doet Dirick Loeffsz koop op Cornelis van Cùijck, Tonis Reijersz en Dirick Stamer.
Op 11 oktober 1542 doet Dirick Loefsz koop op Jan de Moelre en Gerijt Aertsz.

Op 24 januari 1543 doet Dirick Loefsz koop op Willem Zurmont, Willem Otten, Jan Gosen Melisz, Thonis Otten en Willem Aelbertsz.
Op 2 mei 1543 doet Dirick Loefsz koop op Jan Gosen Melisz, Gerijt Gerijtsz die Smit die Jonge, Thoenis Otten, Cornelis Gielisz van Cuijck, Thoenis Reijersz, Jan die Moelre en Gerijt Aertsz.
Op 1 december 1543 doet Dirick Loefsz koop op Cornelis van Cuijck.

Op 10 februari 1546 doet Dirck van Oerdt koop op Thonis Aertsz.
Op 13 maart 1546 heeft Dirck Loefsz een schatdag op Cornelis Marceelisz.

 

Kinderen:

Jan van Oort, overleden < 14 december 1618

Janna Dirck Loeffs