Noorden, Hendrick Claessen van (ca. 1595->1647)

Hendrick Claessen van Noorden, rietdekker, zoon van Claes Hendricksz van Noorden, geboren ca. 1595, overleden > 31 augustus 1647

 

Bronnen: 1) stadsarchiefdelft.nl, 2) hogenda.nl, 3) Protocol van schuldbrieven van Wateringen 1606-1623. ORA Wateringen inv. 29, Teun van der Vorm, versie 1.0, 20-8-2016, 4) Protocol van schuldbrieven van Wateringen 1629-1633. ORA Wateringen inv. 31, Teun van der Vorm, versie 1.0, 21-8-2016, 5) Protocol van schuldbrieven van Wateringen 1633-1645. ORA Wateringen inv. 32, Teun van der Vorm, versie 1.0, 26-8-2016, 6) Protocol van schuldbrieven van Wateringen 1645-1654. ORA Wateringen inv. 33, Teun van der Vorm, versie 1.0, 26-8-2016

Op 9 mei 1620 bekent Daniel Aelbrechtsz van Schoonhoven, onze medebuurman, verkocht te hebben aan Gerrit Crijnen metselaar en Henrick Claesz dekker, mede onze
buurlieden, een boomgaardje gelegen in het dorp van Wateringen. Gerrit Crijnen metselaar en Henrick Claesz dekker, beide onze buurlied, bekennen door overwijzing van Daniel Aelbrechtsz van Schoonhoven, schuldig te wezen aan de kerk van Wateringen de som van 300 carolus gulden als rest van de kooppenningen van een boomgaardje door voorsz. Daniel Aelbrechtsz aan hen comparanten verkocht.

Op 28 januari 1623 bekent Huijch Lenartsz, onze buurman, verkocht te hebben aan Henrick Claesz dekker, onze buurman, omtrent 1 hond land of boomgaard gelegen aan de oostzijde van het dorp van Wateringen. 

Op 7 februari 1632 bekent Heijnrick Claesz dekker, onze inwoner, verkocht te hebben aan Reijnier Gerritsz linnenwever, wonende binnen Wateringen, een huis en erf in de Vleerstraat binnen het dorp van Wateringen. Op 18 juni 1636 bekent Louris Cornelisz Ocxhooren, onze inwoner, als procuratie hebbende van Reijnier Gerritsz linnenwever, gepasseerd voor schepenen van Wateringen d.d. 10-11-1634, verkocht te hebben aan Pieter Pietersz kleermaker, onze inwoner, een huis en erf in de Vleerstraat binnen het dorp van Wateringen, zoals Heijnrick Claes dekker en de voornoemde Reijnier Gerritsz het bezeten hebben. Op 10 maart 1637 bekent Heijnrick Claesz rietdekker, onze buurman, schuldig te wezen aan Cornelis Joachumsz van Vliet de som van 100 carolus gulden ter zake van geleende penningen. Tot waarborg zijn huising, erf en boomgaard gelegen in het dorp van Wateringen in de Vleersteeg.

Op 10 april 1632 bekent Heijnrick Claesz dekker, onze inwoner, verkocht te hebben aan Claes Hensbrouck, schepen van Wateringen, en Jan Dircxsz. Vercrocht, beide als kerkmeesters van Wateringen, een jaarlijkse losrente van 9 carolus gulden 7 stuijvers 8 penningen ’s jaars. Borgen Huijch Lenertsz en Joachum Adriaensz, beide wonende binnen het dorp van Wateringen.

Op 20 november 1635 bekent Heijnrick Claesz rietdekker, inwoner van Wateringen, verkocht te hebben aan Catharina Cornelisdr, weduwe van IJsbrant Claesz, wonende in ’s Gravenhage een erfelijke losrente van 6 gulden 5 stuijver ’s jaars. Tot waarborg een huising en boomgaard gelegen binnen het dorp van Wateringen.

Op 9 januari 1644 verschijnt te Delft Heindrick Claesz Decker genaemt van Noorden voor insinuatie en protest. Op 8 september 1644 compareren Jacop Huigen van Dussen en Rocusien Corsteiaens van der Schie. Hierbij zijn onder andere genoemd Hendrick Claesz van Noorden, grootvader, Hendrick Claesz van Noorden, Maritgen Claes van Noorden, Cornelis Claesz van Noorden, Trijntien Arijens van Noorden, Claes Hendricksz van Noorden, Claes Jansz van Noorden den Jonge en Claes Hendricksz van Noorden den Ouden. Op 3 september 1645 attesteert Heindrick Claesz van Noorden te Delft.

Op 15 februari 1646 is Henrick Claesz van Noorden, onze inwoner, schuldig aan Joris Crijnen Hogervorst, mede wonende in ons dorp (Wateringen), de som van 100 carolus gulden.

Op 31 augustus 1647 bekent Heijndrick Claesz riedtdecker, onze buurman, geconstitueerd en verkocht te hebben aan de armen van Wateringen een jaarlijkse losrente van 11 gulden 1 stuijver ’s jaars. 

 

Kinderen:

1  (?) Jan Hendricksz van Noorden. Ondertrouwd 14 januari 1645 en gehuwd 25 januari 1645 te Delft met Petronella Ariens

2  (?) Maria Hendricks van Noorden

3  (?) Engeltgen Heijndricx van Noorden, begraven 19 maart 1686 te Delft. Ondertrouwd 4 augustus 1657 en gehuwd 19 augustus 1657 te Delft met Engel Corsten Post, bouwman, zoon van Cors Jansz Post, overleden > 19 januari 1694