Nobel, Hendrick Gerritsz (ca. 1475-1541)

Hendrick Gerritsz Nobel, geboren ca. 1475, overleden 18 maart 1541

Gehuwd met

Geertruijdt Jacob Eelgis van Luttichenhuijs, dochter van Jacob Eelgisz van Luttekenhuijs, overleden 10 april 1540

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) De leven en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd, Christiaan Kramm. Amsterdam, Gebroeder Diederichs, 1857, 3) razu.nl, 4) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 6) Fragment-genealogie van het uitgestorven geslacht van Voorst (Utrecht), M. G. Wildeman. In: Maandblad van Genealogisch-Historisch Genootschap De Nederlandsche Leeuw, 44e jaargang, 1926, pag. 55-56, 7) centraalmuseum.nl

Afbeelding van het linkerdeel van een door Jan van Scorel geschilderd portret van leden van de Utrechtse Jeruzalembroederschap, gedateerd ca. 1525 (Centraal Museum / inventarisnummer 2379). Met bijschrift ‘henric Nobel geritz[oon] was ten heiligen lande // int iaer ons heren dusent vierhondert // en achtentn[e.]ent[..]h god hoedhem voir scande // ende voir den brande daert ewelick dondert’.

Hendrik Gerritsz Nobelsz is genoemd op 23 juni 1513 in akten van erfelijke losrente, uitgegeven door bisschop en Staten van Utrecht.

Hendrik woont in de Nobel, op de Oudegracht bij de Geertebrug in het huis genaamd Kleijn Schonenburg. Hij is na zijn vrouws dood priester geworden.

 

Uit dit huwelijk:

Jacob Hendricksz Nobel

Laurensje Henricks Nobel. Gehuwd < 22 maart 1543 met Beernt Wttenengh, burgerhopman, overleden augustus 1596 (overluid 14 augustus 1596), begraven in de Catharijnekerk te Utrecht