NN, Arnt

Arnt NN, overleden < juli 1539

Gehuwd met

Gertruijdt van Megen, overleden > 6 december 1539

 

Bron: geldersarchief.nl

Op des gudesdags post Thome apostoli 1539 doen wij, burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem, kond alle luiden – Alzo Derick van Wesell huis en hofstad, aan de Oort gelegen, geheten den alden Haen, gekocht heeft van Gertruijt van Megen, weduwe, naar luid der koopcedel, die heer Derick Huijsswerdt door bede en begeerte van Derick en Gertruijt voorzegd met zijn eigen hand geschreven heeft, als hij openlijk bekende en bij zijn priesterschap gehouden heeft, en voorts opdracht voor schepenen van Arnhem van Gertruijt voorzegd ontvangen heeft, die door verzuim van de secretarius niet te boek gezet is geworden, en van het jaar 1514 aan bis tot het jaar 1539 toe rustelijk en vredelijk bezeten en gebruikt heeft zonder becroen van iemand en dat wij daar beneven bevinden in schepenbrieven dat Gertruijden dochter Stijna met haar echte man Baldewijn, Gerijt Loeffss, alle haar aanspraak, recht en toezeggen als zij hadden aan deze huis en hofstad voorzegd en Stijna voorzegd aan vererfd was van zal, Arnt, haar vader, Gertruijdt van Megen, haar moeder, en Jan, haar broeder, opgedragen en met haar vrije wil vertegen heeft, zo bekennen wij vermits onze tegenwoordige brief om reden en oorzaak voorzegd dat Derick van Wesell de rechte houder en bezitter is des huizes en hofstede voorzegd [enz.].

Ipso Nicolai 1539 comparuit heer Derick Huijswerdt, priester, met recht gebaad om een getuig der waarheid te geven en tuigt dat hij gebeden is geworden door Derick van Wesell en Gertruijt van Megen, weduwe, in het jaar 1514 om de koopcedel te schrijven als van de koop des huizes, die Deriek voorzegd van Gertruijt van Megen gekocht had, gelegen aan de Oort, geheten den alden Haen, Rentgen Berntgenss ab una en Henrick In den Ancker ab alia; datzelve heeft hij gehouden bij zijn priesterschap.

 

Uit dit huwelijk:

Stijn Arnts

Jan Arntsz