Montfoort, Cornelis van (-1599/1602)

Cornelis van Montfoort, alias Cornelis Montfortius, kaartmaker, procureur en notaris te Amersfoort, overleden 1599-1602

Gehuwd met

Marritgen NN, overleden > 28 mei 1602

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) archiefeemland.nl

Op 8 juni 1591 attesteren Willem van Someren, schepen van Utrecht, en Cornelis van Montfoort, notaris te Amersfoort, op verzoek van Joost Dircksz, koopman te Amsterdam, bij afrekening tussen rekwirant en Willem van Sambeecck, wijnkoper te Utrecht, heeft laatstgenoemde verklaard voldaan te zijn van een wisselbrief, hem gegeven door Adolff Dircksz in Spanje, en dat hij die wisselbrief zodra deze gevonden is zal overhandigen aan rekwirant.

Op 24 september 1593 stelt Cornelis van Montfoort zich borg voor het nakomen van voorgaande akte op die van Breukelen en verzoekt om commissarissen om ter plaatse inspectie te doen.

Op 28 februari 1596 verklaring voor het gerecht door Cornelis van Montfoort, procureur van de stad, op verzoek van jonkheer Steven van Lijnden, heer van Croonenburg en Loenen, ambachtsheer van Loosdrecht en Teckop, over de visserijrechten van de Loosdrechtse Drecht.
Op 14 december 1596 benoemt Laurens Huijgens Poortman om te procederen Pouwels Swart en Cornelis van Montfoort, procureurs gerechte te Amersfoort.

Op 10 mei 1597 is besloten dat Cornelis van Montfoort, kaartmaker, de verdeling van de vakken langs de Eem voor het graven zal maken.

Op 28 februari 1598 aangifte voor het gerecht door Nellitgen Hesselsz, zuster van Peter Hesselsz, overledene, Evert Jacobsz, broer van de weduwe van de overledene, met Cornelis van Montfoort, procureur, van de manslag aan de overledene gedaan door Jacob van Zijl en verzoekende om akte en gerechtigheid.

Op 28 mei 1602 vindt het transport plaats van een huis, hof en hofstede op het Sint Joriskerkhof. Kopende partij is Mr. Jan Wijnoltsz, wonend in ’t Renense veen en zijn vrouw Maria. De verkopende partij is Margrijet en Geertruijt Everts met hun momber Clemens Fransz met consent van Marritgen, weduwe van Cornelis van Montfoert, met Cornelis van Montfort haar zoon en momber samen voor Ariaen en Jan van Montfoert en voor ’t onmondige kind van Dirck van Montfoert haar zoon, genaamd Lambertgen Dirx, geprocreerd bij zijn vrouw Maria Lamberts.

Op 7 augustus 1609 verklaringen voor het gerecht op verzoek van Catharina van Steenwech, vrouw van Frederik Corij, dat haar zus Annitgen en haar man Adriaen van Montfoort en hun twee kinderen ongeveer zes jaar geleden in Deventer zijn overleden aan de pest (gods gave) en dat haar broer Sander ook ongeveer zes jaar gelden is overleden op het huis Hoochstraten en zij verder geen broers of zussen meer heeft die in leven zijn.

 

Uit dit huwelijk:

Dierck van Montfoort, overleden 1598-1602. Gehuwd op 9 maart 1598 te Amersfoort met Merritgen Lamberts

Ariaen Cornelissen Monfoort, overleden ca. 1603 te Deventer. Gehuwd op 1 maart 1601 te Amersfoort met Annitgen Peters van Steenwech, overleden ca. 1603 te Deventer

Cornelis Cornelissen Montfoort

Jan Cornelissen Montfoort

Willem Cornelissen Montfoort, gedoopt 23 oktober 1586 te Amersfoort (get: cappeteijn Jan Petersen, cappeteijn Joost Hermissen ende dij wachtmeesters vrou Catarina Antonisdochter)