Mol, Jasper Engelsz (ca. 1640-1711)

Jasper Engelsz Mol, zoon van Engel Dircksz Mol, geboren ca. 1640, overleden november 1711 (impost 29 november 1711 te Assendelft) (#)

Gehuwd ca. 1665 met

Antje Gerrits, geboren ca. 1645, overleden mei 1697 (impost 12 mei 1697 te Assendelft) (#)

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1677-1684

Op 13 januari 1667 verkoopt Guertje Gemme weduwe van Engel Dircxsz Mol mitsgaders Jasper Engelsz en Claes Dircksz Mol als oom en voocht vande onmondige kinderen van voornt Engel Dircksz Mol aan Herck Claesz Grootsant een stuck landt genaemt het Calver ventje groot 1017 roeden int Noortendt.

Op 17 maart 1678 verkopen Claes Pieter Florisz, Cornelis Bouwis en Trijn Dircksz aan Jasper Engels Mol en Hendrick Gerritsz Knecht een stuck landt genaemt de Heijder ven groot 792 roeden in Noortendt. Op 10 december 1678 verkoopt Guerte Remmen weduwe van Engel Dircks, geassisteerd met haar soon Jasper Engels, aan Cijtje Maerten Heijnen weduwe van Jan Engels Mol,  twee stucken landt genaemt het eene de Boveegh in Pierke neelen weer groot 230 roeden het ander genaamt de Boveegh in Aeghte nielen weer groot 325 roeden.

Op 20 maart 1682 verkoopt Heinrick Heinricksz Boonekamp aan Jasper Engelsz Mol een stuck landt genaemt de Booveeg in Aegte Neelen weer groot 458 roeden. Op 12 april 1682 verkoopt Jasper Engelsz cum socijs aan Claes Maertsz Poel een stuck landt genaemt tVentie van Jan Jonges groot 1033 roeden.

Op 20 mei 1682 verkopen Jan Simonsz Wildeboer, Pieter Cornelisz Jongeboer, Heinrick Claesz Schoenmaecker ende Gerrit Pietersz vande Laen als wettige curateurs van de geabandonneerden boedel van saliger Claes Claesz Cammeraet aan Jasper Engelsz Mol een stuck landt genaemt Twisch campje groot 193 roeden.

Op 5 maart 1683 verkoopt Jasper Engelsz Mol aan Pieter Jansz Brouwer een stuck landt genaemt 1/2 van Claes Jan Vrericx ven groot 396 roeden, en aan Frans Cornelisz Haen een stuck landt genaemt Boveech de dwarssloot in Aegtie Neelen weer groot 458 roeden. Op dito verkoopt Cornelis Jansz Goijer aan Jasper Engelsz Mol een stuck landt genaemt de Turff acker ofte omloop groot 226 roeden.

Op 29 februari 1684 verkoopt Jasper Engelsz Mol aan Mr. Cornelis Backer schoolmeester alhier een stuck landt genaemt de Acker in Janningen weer groot 143 roeden.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Jaspersz Mol, geboren ca. 1665. Ondertrouwd op 15 februari 1688 en gehuwd op 19 maart 1688 voor het gerecht te Assendelft met Aagje Jans. Ondertrouwd op 7 april 1697 en gehuwd op 26 april 1697 voor het gerecht te Assendelft met Neeltje Jans Waegs

Engel Jaspersz Mol

Jan Jaspersz Mol, gedoopt 8 juni 1671 RK te Assendelft (get: Meinsje Engels), overleden 1671-1678

Dirk Jaspersz Mol, gedoopt 11 maart 1674 RK te Assendelft (get: Klaas Dirksz), overleden december 1697 (impost 4 december 1697 te Assendelft)

Willem Jaspersz Mol, gedoopt 11 maart 1674 RK te Assendelft (get: Meinsje Gerrits)

Jan Jaspersz Mol, gedoopt 18 oktober 1678 RK te Assendelft (get: Sijntje Maartens), overleden (?) maart 1713 (impost 19 maart 1713 te Assendelft)

Guurtje Jaspers Mol, gedoopt 13 juli 1682 RK te Assendelft (get: Meinsje Engels), overleden 1682-1687

Guurtje Jaspers Mol, gedoopt 5 augustus 1687 RK te Assendelft (get: Aagt Engels), overleden april 1714 (impost 25 april 1714 te Assendelft). Ondertrouwd op 15 november 1711 en gehuwd op 18 december 1711 voor het gerecht en 4 december 1711 RK te Assendelft met Cornelis Jansz Biscop