Marssche, Franciscus Xaverius van der (ca. 1660-1730)

Franciscus Xaverius van der Marssche, meester zijdereder, zijdehandelaar te Utrecht, zoon van Cornelis Aernoudt van der Marssche en Francoise Marguereta van Weede, geboren ca. 1660, overleden 12 juli 1730, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Huwelijksaangifte op 30 december 1687 (#), ondertrouwd op 11 februari 1688 voor het gerecht te Utrecht (#) en gehuwd met

Maria Boogh, overleden 13 mei 1738, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 18 oktober 1678 compareert te Amersfoort vrouwe Francoise Margarethe van Wede weduwe Jhr Cornelis Arnout van der Marssche, die geeft als donatio inter vivos aan Jfr Ignatia v/d Marssche en Franchoise v/d Marssche haer onmondige kinderen o.a. een erf van omtrent 28m onder Houten en Oudwulven gelegen, jegenwoordig in gebruik bij Peter Joosten.

Op 2 december 1680 benoemen Bitter van der Marsche en Franciscus Saverius van der Marsche, onmondige broer, kinderen van Cornelis Arnoudt van der Marsche en Francoisia Margareta van Wee, Isbrant van Rossum om het restant van een koopsom te innen bij de prins Willem III van Oranje, van land op Soestdijk en aflossing van een plecht van f 2000 te eisen op een huis te Utrecht.

Op 29 april 1707 getuigt Francis van der Mast, meester zeijreijer, samen met Jacobus Lusingh, van een vechtpartij, waarbij hij verklaart ’ten versoecke van Nicolaes Bartool ook Jongman en binnen dese Stadt woonagtigh, also den eersten attestant gesien te hebben alswanneer hij op voorleden maandag, geweest sijnde den 25. deses, des avonts omtrent halffacht ueren comende gaen vant Loevenhout na de Rodebrugge ende gecomen sijnde omtrent de huijsinge van M. Deurgoet dat den Requirant aldaer stont hebbende een pijp tabacq in sijn mond die hij met sijn regter hand was vasthoudende , sonder gesien te hebben dat deselven een mes hadde, sijnde vergeselschapt met den tweede comparant en desen enden tweede comparant als dat hij op den selven tijt en plaetse heeft staen praeten met den Requirant die geen mes in sijn hand hadde, alswanneer dan op Bernardus Borger is comen gaen vant voors. Loevenhout hebbende een Snede in sijn aengesigt, waervan hij seer bloeide, enkeer ook affwies’.

Op 5 oktober 1733 benoemt de godskameren in het Paeijsteegje te Utrecht, in name van de bewoners waaronder Maria Boog, weduwe van Francis van der Marssche, Barend Kreijlkamp, kruijdenier te Utrecht, om van Cornelia Barbara van der Pijl, weduwe van notaris Johan Andreas Becker, in leven administrateur der godskameren, nog onder haar berustende gelden en documenten te ontvangen en om de godskameren te administreren. De godskameren zijn gesticht door burgemeester Francois van Sneek. Op 12 december 1733 schenkt Maria Boogh het recht op inwoning in godskameren in ’t Paijsteegje aan haar schoonzoon Bernardus Hofman, gehuwd met Francoise Margrieta van der Marsche. Maria woont in bij dochter Petronella van der Marsche.

 

Uit dit huwelijk:

Mechteld Everarda van der Marssche, gedoopt 8 oktober 1688 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Francisca Margriet van Wee), overleden 16 april 1773, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 14 september 1709 en gehuwd op 28 september 1709 voor het gerecht te Utrecht met Herman Cramer, soldaat onder het Regiment van Collonel Keppel Fox onder de Compagnie van Capitain Nimwegen, overleden 1711-1718. Gehuwd met Johannes Koperwijk, overleden 31 oktober 1739, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Maria Daniela van der Marssche, gedoopt 17 december 1690 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Francisca Margarita Weerd), overleden 12 mei 1717, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 12 maart 1712 voor het gerecht te Utrecht met Johan Michael Paet, soldaat in ’t Regiment van den grave Nassau Woudenberg

Jacobus Franciscus van der Marssche, gedoopt 18 december 1692 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Maragretha van der Marssche), overleden 23 maart 1756, begraven in de Weeskerk te Utrecht. Gehuwd op 9 oktober 1717 RK Herenstraat met Margareta van Welckhuijsen, dochter van Henricus Welckhuijsen en Margareta Moer, gedoopt 2 oktober 1698 RK Jeruzalemsteeg te Utrecht

Franciska Margareta van der Marssche, gedoopt 22 mei 1695 RK Maria de Mindere te Utrecht (get: Lijsbet Jans), overleden 10 juli 1695, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

NN van der Marssche, overleden 3 juni 1696, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht

Joannis Franciscus van der Marssche, gedoopt 16 juli 1697 RK Maria de Mindere te Utrecht, overleden 3 juli 1724, begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Franciska Margareta van der Marssche, gedoopt 3 april 1701 RK Maria de Mindere te Utrecht, overleden 1701-1707

Petronella van der Marssche, gedoopt 24 december 1703 RK Maria de Mindere te Utrecht, overleden 8 februari 1734, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Ondertrouwd op 23 september 1725 en gehuwd op 9 oktober 1725 in de Catharijnekerk te Utrecht (get: moeder des bruigoms, de vader van de bruid) met Hendrik Hellemonts, soldaat in ’t Regiment van den Hr. Colonel van Amerongen, zoon van Henrik Helmond en Annigje Hermens, gedoopt 9 december 1705 te Utrecht, overleden 7 januari 1767, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Francoisa Margaretha van der Marssche