Lombaert, Geleijn

Geleijn Lombaert

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Van 2 maart 1616 dateert een akte van uitgifte voor de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht, van een erfelijke losrente door Herman Dircsz, namens zijn vrouw Judith van Lennip, aan Balthasar van Putten, chirurgijn te Utrecht, en Anthonis van Triest, voogden van de drie kinderen van Cornelis Geleijnss Lombaert en Jacoba Willem Ploosdochter.

 

Kinderen:

Cornelis Geleijns Lombaert, overleden < 2 maart 1616. Gehuwd met Jacoba Willems Ploos, dochter van Willem Ploos en Jannichie Adriaen Dircks van Brienen, overleden < 21 oktober 1610

Johanna Geleijns Lombaert