Lenaertsz, Baijen (-<1608)

Baijen Lenaertsz, zoon van Lenaert Baijensz, overleden < 29 augustus 1606

Gehuwd < 28 augustus 1591 met

Trijntje Gerrits, overleden 1591-1596

Gehuwd op 14 januari 1596 te Gorinchem (#) met

Jenneke Cornelisse van Bueren, geboren ca. 1570, overleden > 25 april 1637

Gehuwd met

Aris Tonisz Casteleijn, zoon van Tonis Janssen Casteleijn, overleden < 3 januari 1629. Gehuwd met Lijsbeth Cornelis van Willigen, dochter van Cornelis Jansz van Willigen en Jenneke Adriaen Jans

 

Bronnen: 1) regionaalarchiefrivierenland.nl, 2) De Jongh (Bommelerwaard), W.H. Dingemans. In: Gens Nostra, jaargang XLVIII, juni 1993, nr. 6, pag. 313-328, 3) gw.geneanet.org/jvanwilligen, 4) ORA Zuilichem, 5) Hoge Bank Zuilichem

Baijen Lenaertsz is gegoed te Zuilichem aan de Poederoijense molen.

Op 3 augustus 1580 Arijken Lenaerts samen met haar broer Baijen Leenarts.

Op 28 augustus 1591 testament met Trijntken Gerits.

Op 4 januari 1596 is Metgen Jans de enige erfgenaam van de overleden Trijntgen Gerits haar tante, Baijen Lenaerts is haar oom. Zij verkoopt aan haar oom ‘alle erfenisse, gerede en ongerde goederen, renthen, oblij(gat)ie, mutuelen huijraet, golt, silver gemunt en ongemunt’.
Op 29 januari 1596 stellen Baijen Leenarts en Jenneken Cornelis dochter van Bueren hun testament op. In het testament wordt ook Egen die Bije wed vermeld.

Op 8 december 1597 Metgen Jans met een schuldbrief ten laste van Baijen Lenaerts dd 4 januari 1596.

Op 29 augustus 1606 is genoemd in het dingsignaat te Zuilichem: Jenneken Cornelis tegenwoordighe huijsvrou van Aris Tonis.

Op 4 oktober 1608 bezit Jenneke Cornelis samen met haar man Aris Tonis 2/3 van 1/4 hof te Zuilichem tegen Poederoijen gelegen, waarvan het andere 1/3 haar zuster Wouterken Leenaerts en man toekomt.

Op 23 april 1609 zijn de erfgenamen van Leenaert Baijens belender aan twee akkers (7 hont) in Zuilichem buiten de meidijk waarvan op 21 juni 1600 bij verdrag een erfdeling is gemaakt ondertekend door o.a. Baijen Leenarts. Willem Ambrosius en zijn dochter Lijsken verkopent aan Jan Quirijnen.

Op 31 mei 1631 is Jenneken Cornelisdr weduwe van Aris Anthonis te Zuilichem tijns verschuldigd aan Geurt Jans te Hellouw uit huijs en hoff met boomgaard en hopland, ter grootte van 8,5 hont aan de Poederoijense korenmolen te Zuilichem.

Op 22 mei 1632 stelt Jenneken Cornelisdr haar testamen op, waarin ze als weduwe van Aris Anthonis haar zoons Leonard Baijens en Cornelis als erfgenamen benoemt. Leonard Baijens zal erven haar huis te Zuilichem aan de Poederoijense vleugel d’oostzijde van den hoff totten halven beneden padt toe, doorgaens van voor tot achter met dijck en dijckcavelinghe tegen den gegeven hoff gelegen; Cornelis haeren soon sall hebben de westzijde.

Op 18 juli 1670 Dirck Lenersen Hoogerwerff voor zichzelf, zijn broers Cornelis en Baudewijn Lenersen Hoogerwerff en Jan Ariensen Blancken voor zijn vrouw Willemken Lenersen Hoogerwerff. Het testament van hun grootmoeder Jenneken Cornelisdr, weduwe van Arien Antonissen, dd 22 mei 1632. Na het overlijden van hun vader Lenaert Baijensen erven zij een huis te Zuilichem aan de Poederoijense vleugel met 1/2 hof.

Op 15 juli 1686 Op ingedienden eijsch van Aris en Cornelis Cornelissen Castelein, mitsgaders Catharina Tijssen, voor haer selven en qq, alle als fideicommissaire erffgenamen van Jenneken Cornelissen, weduwe Arien Antonissen, in dier qualiteijt aenleggere ther eenre, en Dirck Leendersen Hoogerwerff, als besitter des onderpants van voornoemde Jenneken Cornelis hergecomen. Met beschrijving van het onroerend goed 5 maart-1687.

 

Uit het 2e huwelijk:

Lenaert Baijensz