Baijensz, Lenaert (ca. 1600-1662/68)

Lenaert Baijensz, zoon van Baijen Lenaertsz en Jenneke Cornelisse van Bueren, geboren ca. 1600, overleden 1662-1668

Gehuwd < 25 februari 1629 met

Anthonisken Matthijsen van Andel, dochter van Matthijs Martensz van Andel en Willemke Jans, geboren ca. 1600, overleden > 2 maart 1653

Gehuwd met

Cornelis Cornelisz Vernoij, nabuur tot Zuilichem, zoon van Cornelis Cornelisz Vernoij en Meriken Jans

Uit dit huwelijk:

Cornelis Cornelisz Vernoij, overleden 1663-1664. Ondertrouwd 14 maart 1657 en gehuwd 5 april 1657 te Zuilichem met Dircktie Laurens, dochter van Laurens Otten, overleden > 7 maart 1675

Stijntje Cornelis Vernoij, overleden 1675-1682. Gehuwd met Claes Jansz Verzijl, overleden 1658-1662. Ondertrouwd 21 februari 1662 te Brakel met Corsten Gijsbertsen Brandt, geboren te Zuilichem, overleden 1669-1675. Ondertrouwd 31 januari 1675 te Brakel met Otto Huijgens, geboren ca. 1630 te Brakel

Gehuwd met

Maurits Anthonisz Coijman, buurmeester te Zuilichem

Uit dit huwelijk:

Willemke Maurits, overleden > 9 december 1676. Ondertrouwd 19 mei 1657 te Zuilichem met Crijn Cornelissen Vernoij, diaken en ouderling te Zuilichem, zoon van Cornelis Vernoij en Willemina van Duijven, overleden > 9 december 1676

 

Bronnen: 1) regionaalarchiefrivierenland.nl, 2) De Jongh (Bommelerwaard), W.H. Dingemans. In: Gens Nostra, jaargang XLVIII, juni 1993, nr. 6, pag. 313-328, 3) gw.geneanet.org/jvanwilligen, 4) ORA Zuilichem, 5) Hoge Bank Zuilichem, 6) hogenda.nl, 7) Leenhoven van de heren van Vianen, 1292-1666, J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 40-43 (1985-1988)

Lenaert Baijensz is vermeld vanaf 1613 (onmondig). Op 31 oktober 1613 wordt Leenart Baijens weeskind genoemd van Baijen Leenartsen. Hij is eigenaar van hof en land buiten de Meidijk te Zuilichem ‘omtrent de Poederoijense molen’.

Uit een “memorie van transporten ende geloften geextraheert uijt den signate van Zuijlichem, beginnende met den jare 1680”: de met namen genoemde “erfgenaemen van juffr Isabella vander Brugge, hebben vercocht en opgedragen voor C thijnsbrieve van 35 gls jaerlicx in hooftsomme 500 gls, als Leonard Baijens ende Maurits Anthonissen nabuijren tot Zuijlichem, anno 1631 den 11e Meij, aen Margaretha Pauw weduwe Lodewijck Gerritsz vander Bruggen gelooft hebben ….etc.”

Op 22 mei 1632 stelt Jenneken Cornelisdr haar testamen op, waarin ze als weduwe van Aris Anthonis haar zoons Leonard Baijens en Cornelis als erfgenamen benoemt. Leonard Baijens zal erven haar huis te Zuilichem aan de Poederoijense vleugel d’oostzijde van den hoff totten halven beneden padt toe, doorgaens van voor tot achter met dijck en dijckcavelinghe tegen den gegeven hoff gelegen; Cornelis haeren soon sall hebben de westzijde.

Op 2 juni 1641 is Leendert Baijens beleend met een derde van 2 morgen, voor Erris Cornelisz, zijn neef, bij dode van Cornelis Andriesz, diens vader, waarna overdracht aan Cornelis Hendriksz.

Op 18 mei 1644 koopt hij in Zuilichem vier morgen land in de buitenmeidijkse polder nabij de molen van Poederoijen. Tevens betaalt hij tijns voor huis en hof aan de Poederoijense vleugel, en uit huis en hof omtrent de Poederoijense molen, en nog tijns aan een derde partij.

Op 27 maart 1647 verkoopt hij een morgen land op de Bontert in Zuilichem.

Verpondingen Poederoijen 1649: “De coornmeulen met een wooninge voorde meulenaer toecomende den heer gepacht bij Baijen Lenarts behalven de reparatie tot laste vande eijgenaer 160-0-0 (vermoedelijk betaald 120-0-0)”. Ook met 1.5 m zaailand in Poederoijen.

Op 2 februari 1662 is hij te Zuilichem getuige bij de doop van Ariaentje, dochter van Thijs Leendertsen en Eijken Teunissen.

Dirck Leendertsz Hogerwerff verwerft op 2 juni 1668 van zijn broers Baijen en Cornelis Hogerwerf en zijn zwager Jan Ariensen Blancken hun ‘recht in zeker huis tot Zuilichem aan de Poederoijense Vleugel’ afkomstig van hun grootmoeder Jenneken Cornelisdr van Bueren. Op 18 juli 1670 Dirck Lenersen Hoogerwerff voor zichzelf, zijn broers Cornelis en Baudewijn Lenersen Hoogerwerff en Jan Ariensen Blancken voor zijn vrouw Willemken Lenersen Hoogerwerff. Het testament van hun grootmoeder Jenneken Cornelisdr, weduwe van Arien Antonissen, dd 22 mei 1632. Na het overlijden van hun vader Lenaert Baijensen erven zij een huis te Zuilichem aan de Poederoijense vleugel met 1/2 hof.

1678 Anno sethienhondert acht en seventich gecost tot Gorcom vier en twijntich jongen boomen te weeten acht peerboomen ende sesthien appelboomen het stuck voor seven stuijvers acht pennegen, door een gecost om te pooten tot Suijlecom op den van Leendert Baijensen, gelegen naest Sal(o?)men Tunessen(?).

Op 3 december 1680 verkoopt Arijken Leenaert Baijensdr (haar tutor Cornelis Claes) in Zuilichem van haar vader zaliger 1/4 van 7,5 hont en 1/4 van 8 hont aan haar broer Baijen Leenaerts.

 

Uit dit huwelijk:

Willemken Leenderts

Baijen Lenaertsen Hogerwerff, korenmolenaar te Zoelen, overleden > 1 juni 1669

Dirck Lenaertsen Hogerwerff, schout van Poederoijen (1663), korenmolenaar te Brakel, korenmolenaar en ouderling te Herwijnen, overleden > 2 juli 1689. Ondertrouwd op 11 juli 1658 en gehuwd op 8 augustus 1658 te Zuilichem met Theuntien Cornelis Schalcken, geboren te Meeuwen. Gehuwd op 19 april 1679 te Herwijnen met Gijsbertje Adriaens de Jongh, geboren te Herwijnen, overleden > 20 mei 1703

Cornelis Lenaertsen Hogerwerff, overleden > 2 juni 1668

Matthijs Leonard Baijensz, nabuur te Zuilichem (1665), overleden 1666-1668. Gehuwd met Lijntje Hendricks

Arijken Leenaert Baijens, overleden > 3 december 1680