Lelienberch, Aelbert Cornelisz van (ca. 1595-1661)

Aelbert Cornelisz van Lelienberch, zoon van Cornelis Jelisz van Lelienberch, geboren ca. 1595, overleden januari 1661 (aangetekend 28 januari 1661), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 4 november 1620 en gehuwd op 11 november 1620 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Maeijcken Cornelis, dochter van Cornelis Arisz, geboren ca. 1595 te Schalkwijk, overleden maart 1640 (aangetekend 9 maart 1640), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht (#)

Gehuwd met

Metje Cornelis, overleden 21 februari 1687 te Utrecht

 

Bron: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_39. Nadere Toegang op inv. nr 39 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 27 oktober 1620 Anthonis Meusz inde Ganstege, behuwdgrootvader, Jan Jelisz van Abstede borger Utrecht en Marten Aelbertsz in Abstede ooms, Jan Stoffelss buijten Wittevrouwen neef van Aelbert Cornelisz, zoon van zaliger Cornelis Gillisz in leven wonend op de nabeschreven hofstad in Abstede x huwelijkse voorwaarden Marrige Cornelis met Cornelis Adriaensz in Schalkwijk haar vader. De hofstad is van de heer van Rijsenborch.

Op 18 november 1630 verhuurt Aelbert Cornelisz van Lelijenberch, wonend Abstede, aan Willem Jansz van der Stoep glasemaker, Beernt Hubertsz van Schaijck en Pons Hermansz van IJsendoorn, borgers Utrecht, en Reijer Petersz van der Geer samen 2 hont op Cranenborch buijten Tollesteech.

Op 16 april 1640 Cornelis Jansz de Roij en Aelbert Cornelisz Lelienberch, wonend beiden buijten Tolsteech, constitueren Hendrickje Dircks Eijckelboom huijsvrouw van Cornelis Jansz de Roij.

Op 7 maart 1659 procureren Geertuijdt en Anna Bijndop, zusters, Jacob Becker om provisionele condemnatie in zaak tegen Aelbert Cornelisz van Lelienberch ten uitvoer te laten leggen en geld te innen. Provisionele condemnatie dd 5 oktober 1658 door gerecht van Utrecht.

Op 11 november 1661 doet Gerrit Aelbertsz van Lelienberch, stiefzoon, afstand van de boedel van zijn overleden vader en broer Cornelis Aelbertsz van Lelienberch ten behoeve van zijn stiefmoeder Metje Cornelis, weduwe Aelbert Cornelisz van Lelienberch, in ruil voor het verwerven van de kleren van hen beiden.

 

Uit het 1e huwelijk:

Jannigje Aalberts van Lelienberg, geboren ca. 1620, overleden 4 juni 1706, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 3 juni 1654 voor het gerecht te Utrecht met Jan Joosten van Regelenhuijsen, overleden 1662-1664. Gehuwd op 30 april 1664 voor het gerecht te Utrecht met Adriaan van de Vecht, overleden 24 juni 1685, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Cornelis Aalbertsz van Lelienberg, overleden december 1660 (aangetekend 31 december 1660), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

Gerrit Aelbertsz van Lelienberch, overleden mei 1671 (aangetekend 29 mei 1671), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 9 oktober 1652 voor het gerecht te Utrecht met Swaentje Claes Jansen

Marrichje Aalberts van de Lelienburg