Leeuwen, Ghijsbert van (->1537)

Ghijsbert van Leeuwen, overleden > 4 februari 1537

Gehuwd met

Alid van der Haar

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61), M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) verenigdebooten.nl, 5) ugtf.nl

In 1491 wordt Gijsbert van Leuwen voor het eerst vermeld als eigenaar van het huis Leeuwenberch (tegenwoordig Oudegracht 307): ‘huijs te Hombout tuschen de Geertebrug en de Smebrug is […] eijgenaer van geworden Gijsbert van Leuwen, wiens dochter getroudt aen Aernt Booth, de voorgevel van grauwen erduijn dede make, settende op ijder tinne een stene leuw, oock het huijs nae haer latende noemen Leuwenberch’.
“Aan de westzijde van de Oudegracht, tussen de Geertebrug en de Smeebrug, staat het huis Leeuwenberch, zo genoemd door de eigenaar Gijsbert van Leeuwen, omdat hij rond 1500 aan de gevel verschillende leeuwen van Bentheimer steen heeft laten aanbrengen. Dit huis was eertijds eigendom van de familie Van den Heijligen Lande, een oud geslacht (waaruit in 1475 Aernt Willemsz van den Heijligen Lande schepen was), maar vanouds behoorde het toe aan de familie Van Hombout” (vertaling van pagina 217 fol 116r Monumenta van Buchel). Links het huis Leeuwenburch op een tekening van L.P. Serrurier uit 1724.

In 1502 ‘dinsdach na Nat. Marie’ transporteren Claes Simonsz gehuwd met Boeltgen Jan Telinckxdr voor 2/3e deel en Goijert van Rodenburch gehuwd met Anna Ghijsbert Sassendr voor 1/3e deel op Ghijsbert van Leeuwen een huis daer Jfr Gheertruijt Willem Aernts weduwe van de Heijligen Lande lest in woende als eigenaresse. 

Op 4 februari 1537 verklaart Gijsbert van Leeuwen, dat het gasthuis een hem uit de goederen van Willem Holl en diens vrouw Borchgen verschuldigde rente van 1 Filipsgulden ’s jaars heeft afgelost, en dat hij bij gevolg geen aanspraken meer kan doen gelden op de door Willem Holl en Borchgen aan het gasthuis verkochte beterschap van een huis, gelegen nabij het gasthuis.

 

Uit dit huwelijk:

Willem Gijsbertsz van Leeuwen

Geertruijd Gijsberts van Leeuwen

Steven Gijsbertsz van Leeuwen, overleden > 7 juni 1564 Gehuwd met Rutger NN