Leendertsz, Rochus (-1575/76)

Rochus Leendertsz, overleden 1575-1576

Gehuwd met

Janneken Willem Becken, overleden 3 april 1622 te Hoornaar (#)

Gehuwd 1575-1576 met

Meeus Jacobsz, overleden > 9 september 1624

Uit dit huwelijk:

Jaepke Meeus, overleden < 20 januari 1609

Jan Meeusz, overleden november 1617. Ondertrouwd 29 mei 1611 en gehuwd 19 juni 1611 te Hoornaar met Anna Joosten

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Gorcum, rechterlijk archief (1561-1574). Ir. A.I. Grabowsky, 3) Gorcum, rechterlijk archief (1574-1600). Ir. A.I. Grabowsky, 4) Gorcum, rechterlijk archief (1598-1663). Ir. A.I. Grabowsky, 5) Gorcum, rechterlijk archief (1600-1619). Ir. A.I. Grabowsky, 6) Gorcum, rechterlijk archief (1620-1649). Ir. A.I. Grabowsky, 7) Gorcum, rechterlijk archief 1603-1694. Inv.nrs. (oud) 3968-4000. Ir. A.I. Grabowsky, 8) Hoornaar. Gezinnen 1604-1695. H. de Bruin, 9) Hoornaar (Oud Rechterlijk Archief 1481-1616). Berend van Dooren, maart 2021

Op 14 maart 1566 dragen Cornelis Aerdtsz, gehuwd met Weijntgen Jan Willemsdr, en Claes Adriaensz, gehuwd met Adriaentgen Jan Willemsdr, beide wonend te Streefkerk, aan Rochus Lenardtsz, woont onder Hoornaar aan de Lage Giessen, 9½ morgen over op Kort Scheiwijk in de banne van Gorinchem in twee percelen, te weten 6 morgen, zuid de wed. en erfgenamen van Joost van Rijswijck, schout van Gorinchem, belend genoemde weduwe en de erfgenamen van mr Anthonis Aerntsz te ’s-Hertogenbosch, strekkend van de Cloverse weg tot de wetering, en 3½ morgen voor Peter Jacobsz Dobbes deur, genaamd de Houckcamp, strekkend aan de Cloverseweg en belend volgens de oude brieven, hen aanbestorven vanwege Jan Willemsz in Streefland, uitgezonder 8 hond die zij zelf verkregen hebben door koop van Cornelis Henricxsz, gehuwd met Liebichgen Gerit Franszdr, wonend te Langerak.

Op 20 juni 1569 draagt Rochus Lenardtss aan Peter van Muijlwijck Adriaenss over 13 kargul sjaers te nemen uit 12½ morgen op Hoornaar aan de lage giessen, bov de voornoemde Rochus Lenartdss en ben de erfgenamen van za Willem Gheritss, strekkende van de schoorgiessen af tot de landscheijding van Schelluinen. Kantlijn 21 februari 1589: Dionijs van Muijlwijck verklaart dat de helft betaald is door de weeskinderen van Rochus Lenerdtss.

Op 10 mei 1575 is Rochus Lenardtsz belendend aan een morgen land in het Oudwerfsweer.

Op 6 april 1576 Jan Adriaensz op Meeus Jacobs, gehuwd met de weduwe Rochus Lenaerts.

Op 23 april 1584 de voogden van de weeskinderen van Rochus Lenardtsz op Meeus Jacobsz, woont Hoornaar.
Op 26 mei 1584 eist Jacob Janss van Meus Jacobss x de nagelaten weduwe van Rochus Lenardtss.
Op 20 september 1584 de voogden van de kinderen van Meeus Jacobsz’ huisvrouw zaliger beloven Lenaert Willemsz op Hoornaar 8 hond haver te leveren.
Op 24 november 1584 Peter Adriaensz van Hoornaer op Meeus Jacobsz en Dirck Henrixcsz met Peter Lenaerdtsz Greeff als voogden van de weeskinderen van Rochus Lenaertsz.

Op 22 juni 1591 moeten Lenardt Greef en Henrick Henricxs als voogden van de weeskinderen van Rochus Lenartss betalen etc.
Op 9 november 1591 de voogden van de kinderen van Rochus Lenaertsz op Aert Jansz aan de Lage Giessen.

Op 20 januari 1609 Dirck Jansz Stichter, gehuwd met Geertgen Rochusdr, mede voor Lenaert Rochusz en de kinderen van Jan Willemsz bij Maijken Rochusdr, mede-erfgenamen van hun zuster Jaepken Meeusdr, contra Meeus Jacobsz aan de Lage Giessen, vader van Jaepken, zijn dochter bij Janneken Willem Beckendr.

Op 21 november 1613 draagt Jan Meeusz op Hoornaar aan zijn halfbroer Lenardt Rochusz ook aldaar, 7 hond min 1 roede over op Hoornaar aan de Lage Giessen in ’t huisweer, strekkend van de koper tot de Schelluinse reesloot. 

 

Uit dit huwelijk:

Lenaert Rochus, molenaar op de ossemolen te Hoornaar (1634), gezworene van Hoornaar, geboren 1571, overleden > 19 september 1634

Maijken Rochus, overleden < 20 januari 1609. Gehuwd met Jan Willemsz

Geertgen Rochus