Langelaer, Dirck Reijersz van (ca. 1570-1638/40)

Dirck Reijersz van Langelaer, potmeester van Wijk bij Duurstede (1628), collecteur van het hoorn- en zoutgeld (1630, 1633), zoon van Reijer van Langelaer en (?) Aeltgen Voucken, geboren ca. 1570, overleden 1638-1640

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Het regentengeslacht Van Langelaer in Wijk bij Duurstede, J.J.C. Langeraar. In: Het Kromme-Rijngebied. Tijdschrift van de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’ maart-juni 2004 38-1/2, 3) razu.nl, 4) NT00061_1. Nadere Toegang op inv. nr. 1 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). A.A.B. van Bemmel, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_54. Nadere Toegang op inv. nr 54 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) Wijk bij Duurstede index transporten 1546-1811

Op 28 januari 1597 Hendrickgen Dirckx weduwe Tijman Jans Boot, met Gerrit Eliss Cleutinck haar stiefvader, Dirck Reijersz van Langelaer en Cornelis Adriaensz de Kamp haar zwagers, accorderen.

Op 19 mei 1606 zijn Dirck en Anthoenis Reijersz van Langelaer genoemd tezamen met met Jelis Reijersz, Gijsbertgen en Margareta Reijers van Langelaer.
Op 22 oktober 1606 transporteert Jan de Moolre c.q. een boomgaard met huis en bepoting aan de Hoochstraat aan Dirck Reijersz van Langelaer. Het object is belast met 300 gulden t.b.v. Joos Aelberts van Bemmel c.q. Aert van Varick (man van Johannes de Moolre), Bruijn Vosch (man van Maria de Moolre), Roelof van Ommeren (man van Agniet van Moolre) en Seijsge de Moolre, allen erfgenaam van Cornelis de Moolre en Huberta de Witt.

Op 15 juli 1612 vindt te Wijk bij Duurstede het transport plaats van 139 roijen lant aan de Stadsingel, van Mr. Dirrick en Maria van Schevechoven, aan Dirrick Reijerss van Langelaer. Het land belent noordwaarts aan Jeles Reijerss van Langelaer, zuidwaarts aan de koper zelf, en het strekt van de Stadsingel tot het land van Anthonis Vermuer en Hendrick de Kock toe. Op gelijke datum sluiten beide partijen een akkoord over zekere boomgaard aan de Cloosterrijn. De rente is gelost op 10 september 1613.

Op 25 september 1621 in Gedeputeerde Staten van Utrecht repliek van Aert Petersz jegens Dirck Reijersz van Langelaer c.s., pachters tot Wijk.

Op 22 april 1626 vindt het transport plaats van een huis en boomgaard aan de Clooster Rijn te Wijk bij Duurstede van Jan Monari en Peterge Huijbertss aan Dirck Reijer van Langelaer.

Op 6 augustus 1628 vindt het transport plaats van huizen en erf in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede van Gijsbertgen Jan Patersdr aan Dirk Reijerssen Langelaer.

In 1630 erkent Dirck Reijersz van Langelaer aan den armenpot eene jaarlijksche rente van 3 gulden en 2½ stuivers, losbaar met fl 50,-, schuldig te zijn.
Op 2 februari 1630 in de Gedeputeerde Staten een verzoek van Mathijs IJsbrantsz en Cornelis de Kemp, collecteurs van het huisgeld binnen Wijk resp. mitsgaders Dirck Reijersz., borgers tot Wijk, collecteurs van het hoorn- en zoutgeld aldaar.
Op 12 maart 1630 en 2 juni 1630 in de Gedeputeerde Staten een verzoek van Frederick Harmansz van IJsendoorn, Mathijs IJbrantsz, Cornelis de Kemp, Dirck Reijersz en Gerrit Wijborch, allen pachters generale middelen tot Wijk.

Op 9 april 1633 vindt het transport plaats van de helft van 3 morgen land aan de Pas te Wijk bij Duurstede van Gerrit Hendrickss de Cock aan Dirck Reijerss van Langelaer.
Op 20 april en 11 augustus 1633 in Gedeputeerde Staten van Utrecht verzoek van Mathijs IJsbrantsz, Cornelis de Kemp, Dirck Reijertsz van Langelaer, borgers tot Wijk, jegens de collectie van het hoorn- en zoutgeld aldaar.

Op 13 augustus 1638 wordt Dirck Reijer van Langelaer voor het laatst genoemd als belender in een transport van een stuk land in de Pas.

Op 18 mei 1640 vindt het transport plaats van een huis en erf in de Peperstraat door de erfgenamen van zaliger Dirck Reijersse van Langelaer, te weten Reijer Dirckse van Langelaer, Dirck Dircksse van Langelaer, en Aelbert Thouw getrouwd met Trijntgen, weduwe van Adriaen Petersse.

Op 21 maart 1642 verkopen de erfgenamen van Dirck Reijerse van Langelaer, te weten Reijer Dirckse van Langelaer, Dirck Dirckse van Langelaer en hun zusters, een huis en erf in de Peperstraat aan Cornelis Reijerse Hoedemacker. Het object is belast met 200 gulden, af te lossen met 100 gulden t.b.v. Johan van Rede en Reijer Peterse.

 

Kinderen:

Stijntje Dircks van Langelaer, geboren ca. 1590, overleden 1675-1682. Gehuwd op 11 januari 1611 te Wijk bij Duurstede met Adriaen Peterssen van Eck, overleden < 18 mei 1640. Gehuwd met Aelbert Thouw, overleden 1649-1657

Reijer Dircksz van Langelaer, boomkweker, hofleverancier van Zijne Hoogheid Prins Frederik Hendrik, cameraer (1647-1649), schepen (1654-1655) en burgemeester (1655-1657) van Wijk bij Duurstede, geboren ca. 1594, overleden 1657-1658. Gehuwd op 24 januari 1619 te Wijk bij Duurstede met Lijsje Jobphen Vultink, overleden 1619-1626. Gehuwd op 30 april 1626 te Wijk bij Duurstede met Dirckgen Cornelis van Ommeren, dochter van Cornelis Henrick Jans van Ommeren en Everarda van Walburgh, geboren ca. 1595, overleden 9 november 1657 en begraven 15 november 1657 te Wijk bij Duurstede

Dirck Dircksz van Langelaer

Judith Dircks van Langelaer, geboren ca. 1605, overleden 1647-1648. Gehuwd op 1 april 1634 te Overlangbroek met Albert Tomé, corporaal onder den compagnie van sijn generaal van Cuijlenburch, overleden 1655-1659