Kraijermaat, Arien Clasen (ca. 1677-1731)

Arien Clasen Kraijermaat, molenaar op De Lelie, zoon van Claes Cornelisz Craijermaat en Aeltje Adriaents van Dijck, geboren ca. 1677, overleden 28 januari 1731, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 24 augustus 1704 en gehuwd op 10 september 1704 in de Geertekerk te Utrecht (#) met

Geertruij van Stockum, dochter van Govert Hendriksz van Stockum en Janneken Aerts van Santen, gedoopt 9 april 1678 in de Buurkerk te Utrecht (#), overleden 1 april 1741, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 23 oktober 1698 en gehuwd op 11 november 1698 in de Domkerk te Utrecht met

Johan Evertsz Collart, overleden 9 december 1699 te Utrecht

Uit dit huwelijk:

Johanna Catharina Collart, gedoopt 12 februari 1699 te Utrecht

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 9 november 1702 lenen Claes Cornelisz Kreijemaet en zijn zoon Arijen Claesz Creijemaet f 200 van Cornelis de Coole, notaris ’s hooffs van Utrecht. Op 8 februari 1703 verkopen Claes Corneliss Creijermaet, zijn zoon Arien Claessen Crijermaet en zijn onmondige kinderen Barbara Claes Crijermaet 23 jaar en Johanna Claes Crijermaet 21 jaar, de helft van een koornwindtmolen c.a. met de wooninge gelegen op de Stadtswalle aan Jacob Joosten de Cruijff, molenaer te Werckhoven, gehuwd met Annichie Cornelis Pijsels. De wederhelft is in bezit van Johannes van Cleef, molenaar, met belofte van de koper de plecht van f 1000 ten behoeve van Gerrit Post, grutter, te zullen passeren. Als voogd voor de onmondige kinderen van Claes Cornelisz Creijermaet treedt op Jan Janss Blocklander, wonende te Jutphaas, oom van de omnodige kinderen. Op 3 december 1714 doet Annichje Peijsel, weduwe van Jacobus de Cruijf, afstand van de koop van de helft van de windkoornmolen, vanwege het niet kunnen voldoen aan de verplichtingen.

Op 22 december 1713 koopt Arien de helft van de korenmolen De Lelie ‘met raden molensteenen, zeijlen, karre paert en alles vordere loswerck t’ geene eenichsints tot aen de voorschreve moolen is behorende’ alsmede ‘de helfte van eene wooninge off caemere, staende op de gezeijde Walle bij de voorschreve moolen’ voor het bedrag van f 1210 van Johannes van Fransburch. Op 19 juli 1714 tekent Arien hiervoor een schuldbekentenis (#). Hij komt op 9 augustus 1719 tot een akkoord met Willemina Tibbel over het betalen van rente en aflossing van plecht, gevestigd op diens halve molen en kamere door middel van overdracht van maalloon (#). Op 16 september 1727 wordt de molen bij executie verkocht door de stads’ deurwaarder Hendrick van der Marck ‘in crachte van twee verjaerde plechten’.

Op 13 mei 1734 verkopen Johannes de Geest c.s. aan Govert en Francois Kraaijmaat, broers, een windkoornmolen en huijzingen genaamd De Sprokkel, gelegen op de Stadswalle bij de Tolsteegpoort. Geertruijda van Stokkum, weduwe van Arie Kraaimaadt, doet afstand van aanspraken op het verkochte. Op 22 januari 1737 verkopen Cornelia Bijl, weduwe Goverd Craaijmaat, en Geertruijda van Stokkum, moeder, aan Gerrit de Keijser, de helft van een windkoornmolen De Sprokkel met huijssinge en erve.

 

Uit dit huwelijk:

Govert Kraaijmaat, gedoopt 30 november 1704 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden 3 december 1736, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd op 20 april 1726 voor het gerecht te Utrecht met Cornelia Bijl, overleden 18 april 1744, begraven in de Buurkerk te Utrecht

Frans Kraaijmaat

Hendricus Kraijermaat, gedoopt 30 december 1708 in de Catharijnekerk te Utrecht, overleden (?) 26 april 1711, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Nicolaas Kraijermaat, soldaat in ’t Regiment van de Heer Brigadier de Malparade, geboren ca. 1710. Gehuwd op 3 mei 1732 voor het gerecht te Utrecht met Aletta Leemans, dochter van Johannes Leeman en Willemijna Vastenhoud, gedoopt 17 juli 1705 Evangelisch-Luthers te Utrecht

NN Kraijermaat, overleden 1 februari 1713, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Aaltje Kraijermaat, geboren ca. 1715, overleden 21 juni 1740 te Utrecht. Ondertrouwd op 30 november 1738 en gehuwd op 17 december 1738 in de Domkerk te Utrecht met Andries van Buggem, geboren ca. 1715, overleden 19 september 1795, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht