Jaersvelt, Cornelis Cornelisz (-<1658)

Cornelis Cornelisz Jaersvelt (de Oude), overleden < 13 mei 1658

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Hagestein, oud-rechterarchief 1649-1666. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Hagestein, oud-rechterarchief 1657-1664. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 23 april 1657 transporteert Aernout Drakenburch, schout van de Dom te Utrecht, als gemachtigde van de Heer Herbert van Houwert, secretaris van de capittel van Ste Peter te Utrecht als geauthoriseerd administrateur en verkoping van de vaste goederen van Lodewijck van Landaes aan de Heren Wilhelm en Hendrick Schrijvers, een huis en hofstede in de Neerham, gebruikt door de weduwe van Cornelis Cornelisz Jaersvelt den Ouden.

Op de rechtdag 13 mei 1658 Arnout Drakenborgh, gewezene secretaris alhier, als de collecte hebbende van de erfhuiscedulle van de weduwe van Cornelis Cornelisz Jaersvelt de Oude, eiser contra Cornelis Cornelisz Jaersvelt de Jonge, gedaagde.

 

Kinderen:

Cornelis Cornelisz Jaersvelt

Gijsbert Cornelisz Jaersvelt, overleden 1672-1675