Jacobsz, Saer (-<1577)

Saer Jacobsz, overleden < 3 juli 1577

Gehuwd met

Petergen NN, overleden 11 juli 1577 in het St Pietersgasthuis te Amersfoort

 

Bron: archiefeemland.nl

In 1533 koopt Zair Jacopsz burgerrechten van de stad Amersfoort.

Op 29 april 1540, 10 juli 1540 en 5 mei 1541 is Zair Jacopsoen belender van een huis op Blomendall.
Op 29 november 1540, secunda in profesto Andree, verkopen Zair Jacopsoen en zijn vrouw Petertgen aan heer Rutger Buijs een tegoedschelding van een register en schulden waar Sair moeder erfhuis goed in het erfhuis verkocht heeft.

Op 30 januari 1543 verkopen Zair Jacopsoen en zijn wijf Petergen een hof gelegen in De Bolrestraet aan Jan Willamsoen en zijn wijf Goutgen. Sair is ook belender van het hof. Op dezelfde datum verkopen zij een ander hof in de Bolrestraet aan Jan Goetscalck de Smit en zijn wijf Willemtgen. Sair met zijn wijf hebben verklaard dat zij Jan Goetscalck en zijn wijf deze hof een jaar en dag zullen vrijwaren krachtens ons stadsrecht.

Op 28 juni 1544, septima post Johannis, verkopen Zair Jacopsoen en zijn wijf Petergen een huis met de erfpacht van de hof en hofstede gelegen op Blomendall aan Willem Evertsoen en zijn wijf Grijetgen. Elijs van Wede behoudt 12 stuiver hollands aan erfpacht daaruit, de heijligen Sacraments Broederschap een gulden te lossen de penning met achttien en Gijsbert Mourisoen een philippusgulden losrente de penning veertien. Mede kwam voor ons Elijs van Wede en verleende Willem Evertsoen en Grijet zijn wijf dit huis hof en hofstede ten erfpacht voor 12 hollandse stuiver jaarlijks te betalen op Martini hijemalis.

Op 4 november 1554 verkopen Weijndelmoet, Roloff Huberss de Cupers weduwe, met Rijck Henricxzn haar gekozen voogd, Saer Jacobszn en Ricout Henricxzn als naaste vrienden van vaders zijde, Jan Henricxzn en Peter Henricxzn als naaste vrienden van moeders zijde, representerende de vier vierdelen van Peter Corneliss en Rijessel Coornelisdr, onmondige kinderen van Cornelis Ghijsbertss en zijn vrouw Alijdt Jansdochter, een huis, hof en hofstede staande in de Camper Vijpoort (Kamperbinnenpoort) aan Peter Fueijt en zijn vrouw Weijndelmoet.

Op 3 juli 1577 is als gasteling ingeschreven in het St Pietersgasthuis te Amersfoort Petergen, Saer Jacobsses weduwe. Ze overlijdt daar acht dagen later.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Jacob Saren

Jannitgen Saren