Henricxz, Jan

Jan Henricxz

Gehuwd met

Atris Heijmans

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 5 augustus 1606 compareren Hillichen Fransdr, weduwe van Evert Jansz, en Jan Fransz, haar broeder en momber, ten overstaan van Adriaen Petersdr (zn ?), Henrick Stevenszn en Pouwels Augustijnsz, als zwagers van Hillichen en tevens als naaste vrunden van vaderszijde, van de onmondige kinderen. Hillichen zal haar 4 kinderen eerlijk grootbrengen tot hun mondige jaren, in kost, kleding, drank en anderszins, na ‘haren staat’. Als de kinderen zullen huwen moet goedvinden van de vrunden, of als zij 25 jaar geworden zijn, dan zullen zij 50 carolus guldens ontvangen en niet meer.  Als één van de kinderen overlijdt voor Hillichen, dan gaat dat erfdeel naar hun moeder. Al hetgeen dat de kinderen door overlijden van hun vader mogen erven, zowel roerende als onroerende goederen, niets uitgezonderd, en mede dragen de lasten vandien.

Op 13 maart 1608 compareren Henrick Stevens als man en voogd van Marrichgen Jans, Hillechgen Frans als moeder en voogd van Jan Frans, als mombers over de onmondige kinderen van wijlen Evert Jansz, die verklaren bij deze voldaan en betaald te zijn door Adriaen Peters, van de erfenis en bestervenis die door het overlijden van Jan Henricxzn en Atris Heijmans (vader en moeder van Jan Frans en Evert Janszn) is verkregen. Quiterende Adriaen Peters hierbij.

 

Uit dit huwelijk:

Evert Jansz, bakker, overleden 1596-1602. Ondertrouwd op 16 oktober 1589 voor het gerecht te Amersfoort met Hillichgen Frans, overleden > 17 mei 1614

Atris Jans

Marrichgen Jans. Ondertrouwd op 6 januari 1601 te Amersfoort met Henrick Stevens