Hendricksz, Leendert (ca. 1640->1678)

Leendert Hendricksz, geboren ca. 1640 te Noordwijkerhout, overleden 1678-1681

Ondertrouwd op 30 mei 1666 te Katwijk aan den Rijn (#) en gehuwd in juni 1666 te Noordwijkerhout met

Trijntie Kors, dochter van Cors Cornelisz en Aaltje Claes, gedoopt 9 februari 1645 te Katwijk aan den Rijn (get: Cornelis Jans, Aegje Huijberts) (#), overleden > 4 december 1678

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Rechterlijk archief van beide Katwijken en ’t Sant, RA Katwijk inv.nr. 1. Bewerkt door H.J. van der Waag

Op 31 mei 1678 verkoopt Daniel Leendertszn, wonende Catwijk aan de Rijn, aan Leendert Hendrikszn, wonende alhier, een huis en erf, belend O de Rijn, Z Huig Leendertszn en W en N de Heerweg, belast met een jaarlijkse erfpacht van 1 gulden 10 st tbv de heer van Catwijk, voor 60 gulden en een schuldbrief van 140 gulden. Op 8 juli 1681 verkopen Teunis Paeuw, Claas Crul en Jan Arendszn Doorneveld, curators in de insolvente boedel en goederen van Leendert Hendrikszn overleden te Catwijk op de Rijn, aan Jan Jacobszn. van Roo, Isaack de Soete en Louris Jacobszn van der Marck, allen wonende te Catwijk op de Rijn, een huis en erf gelegen aldaar op het Veerend, belend O de Rijn, Z Huig van Rijn en W en N de Heerweg, belast met 1 gulden 10 st erfpacht per jaar ten behoeve van de heer van Catwijk. Voldaan met een custingbrief van 140 gulden.

 

Uit dit huwelijk:

Johannes Leendertsz, gedoopt 23 mei 1673 te Katwijk aan den Rijn (get: Dirk Jeroensz, Annetje Kornelisdr)

Jan Leendertsz, gedoopt 30 juni 1675 te Katwijk aan den Rijn (get: Annetje Kornelisdr)

Aeltie Leenderts

Kors Leendertsz, gedoopt 4 december 1678 te Katwijk aan den Rijn (get: Kornelis Korz, Aaltje Klaasdr)