Haerdt, Otto Johannes de (1689-1766)

Otto Johannes de Haerdt, zoon van Dibbet de Haert en Wijndel Damen, gedoopt 11 juni 1689 te Nijmegen (get: Joannes en Wijndel van Santvoort, Servaes Willems, Maria Mulders) (#), overleden 2 januari 1766, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Gehuwd op 22 december 1723 te Utrecht (#) met

Stijntje la Croije, overleden 2 mei 1743, begraven op het Geertekerkhof te Utrecht

Ondertrouwd op 14 juni 1744 en gehuwd op 1 juli 1744 in de Domkerk te Utrecht (#) met

Johanna Verhoef, dochter van Dirk Verhoef en Hermina Cost, gedoopt 11 oktober 1722 in de Jacobikerk te Utrecht (#), overleden 17 juni 1763, begraven op het Jacobikerkhof te Utrecht (#)

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl

Op 7 februari 1742 stellen Otto de Haert en Steijntje Lacroi, egtelieden, hun testament op ‘den eersten comparant gesond van lighaam nevens ons gaande en staande en de laatste comparante ziekelijk te bedde leggende, dog beijde haar verstand, redenen en memorie volkomen magtig’. Otto verklaart ’te legateren aan zijn broeder Hermannus de Haert, alle desselfs kleederen van linnen en wollen tot zijn lijf dienende en behoorende zijn, als mede acht guldens aen gelt. Nog legateerde hij comparant testateur aan zijn neef Ottho de Haert, zoon van Debet de Haert, waarvan hij testateur oudoom is, alle het hout en vaatwerk, mitsgaders alle het kuijpersgereedschap. Legateerende zij testatrice aan haar moeij Johanna Cores een gouden hoepring die de testatrice aan haar regterhand gedraagenheeft. Eijndelijk legateerde zij comparante testatrice aan haar voornoemde moeij Johanna Croes, alle haar comparantes kleederen van linnen en wollen ten lijve en gerieve van de testatrice gedient en behoort hebbende benevens nog acht guldens aan gelt’. Verder verklaren zij malkanderen over en weder, sulks de eerst stervende aan de langstlevende in volkomen vrijen eijgendom te gunnen, maken ende bespreeken (#). Op 3 oktober 1742 voegt Steijntie Lacroi een codicil toe aan het testament, Otto de Haart herroept het testament op 17 oktober 1758 (#).

Ten tijde van hun huwelijk in 1744 woont Otto Johannes op de Springweg en Johanna in de Gorstraat. Zij wonen na hun huwelijk op de Springweg (1746-1753, 1757-1765) en op de Steenweg (1755).

 

Uit het 2e huwelijk:

Wendelina de Haart, gedoopt 1 juli 1745 in de Domkerk te Utrecht, overleden 10 maart 1756, begraven in de Geertekerk te Utrecht

Hermijntje de Haart, gedoopt 26 december 1746 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 27 april 1747, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht

3  Klaas de Haar

Angenis de Haart, gedoopt 14 december 1753 in de Domkerk te Utrecht, overleden 19 januari 1767 in het weeshuis te Utrecht, begraven in de Weeskerk te Utrecht

5  Hermijntje de Haart, gedoopt 7 december 1755 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 16 april 1835 te Utrecht. Gehuwd op 22 juli 1788 in de Catharijnekerk te Utrecht met Gerrit van Basten

6  Wendelina de Haart, gedoopt 1 mei 1757 in de Geertekerk te Utrecht, overleden 30 juni 1757, begraven in de Buurkerk te Utrecht

7  Dirk de Haart, gedoopt 27 augustus 1758 in de Geertekerk te Utrecht

8  Jacobus de Haart, gedoopt 16 december 1759 in de Geertekerk te Utrecht