Haeften, Alert Herbertsz van (-<1574)

Alert Herbertsz van Haeften, overleden < 18 februari 1574

Gehuwd met

Catrijn Henricks Vossen, overleden > 18 februari 1574

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl 2) Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum. Archief domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702, Simon den Daas. Utrecht, 2012, 3) razu.nl, 4) NT00061_21. Nadere Toegang op inv. nr 21 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00066_392. Nadere Toegang op inv. nr 392 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66). H.J. Postema, Mei 2015

Op 31 oktober 1554 Alerdt van Haeften impetrant versus Dierick Jan Frederickx gedaagde, over de coop van 100 mus raepsaet.

In 1555 de overdracht van eene kluis onder de Backerbrugge door Peter Henricxsoen van Leeuwen aan Alart Herbertssoen van Haeften.
Op 3 oktober 1555 transporteren Alert Herbertsz van Haeften x Catrijn, Gerijt Gerijtsz x Aeltgen aan Hermen Berntsz x Aertgen.

Op 21 april 1563 Adriaen Daemen te Houten versus Alert Herbertsz van Haeften.

Op 18 februari 1574 vestigt Mathijs van Voerdt, burger te Utrecht, als gemachtigde van Maria Jan Spruijtendr, zijn huisvrouw, ten behoeve van Catharina Alerdt van Haeftens wedu een jaarlijkse rente van 25 gulden. Hij stelt als onderpand 12 morgen veen te Rhenen, strekkende van Cuneraweg tot midden in de Grift daar zijne koninklijke majesteit oostwaarts en Jacob van Rhenen westwaarts naast gelegen zijn.

Op 6 november 1582 Herbert, Zeger, Cornelis en Gijsbert van Haeften, gebroeders, Adriaen van Zael met huijsvrouw, samen vervangende Henrick van Haeften hun broer, erfgenamen van Alert van Haeften, constitueren Willem Pels te Bommel in verband met erfenis van Marie Herberensz en IJchgen haer nichte.

In 1589 laat Catharina Henricks Vossendr, weduwe van Alardt van Haeften, haar boedel na aan de kinderen Henrick, Herbert, Cornelis, Gijsbert, Aeffgen en de onmondige kinderen van Seger van Haeften (? orginele bron niet gevonden).

 

Uit dit huwelijk:

Herbert van Haeften, procureur hove van Utrecht, overleden juni 1599 (overluid 10 juni 1599 te Utrecht), begraven in de Janskerk te Utrecht. Gehuwd met Alidt Jans Boucamp, overleden december 1609 (overluid 31 december 1609 te Utrecht)

Zeger van Haeften, overleden 1582-1588. Gehuwd met Magdalena Jan Segers, overleden > 1588

Cornelis van Haeften, overleden maart 1591 (overluid 12 maart 1591 te Utrecht)

Gijsbert van Haeften

Aefgen van Haeften. Gehuwd met Adriaen van Zael

Henrick van Haeften, secretaris van Lopik, overleden december 1610 (overluid 28 december 1610 te Utrecht)