Ghijsbertsz, Maerten (ca. 1600-)

Maerten Ghijsbertsz, zoon van Ghijs Maerten Ghijsen en Hillegunt Allerts, geboren ca. 1600

 

Bron: Assendelft, register van transportakten 1628-1634. Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft, inv.nr. 2005. Bewerking van de heer L. Muts, Castricum

Op 15 februari 1629 verkoopt Maerten Ghijsbertsz soo voor hem selven als oock voor sijn broeder en susters aen Pieter Maertsz sijn oom, een acker lants genaempt de ‘Lange Acker’ groot 147 roeden gelegen achter Thijs vande Laens, voor de somme van f 100 (Pieter Maerten Ghijsen koopt de acker van de kinderen van zijn overleden broeder Gijs Maertsz).
Op 16 februari 1629 verkoop Maerten Ghijsbertsz aen Cornelis Cornelis, buijerman tot Graft, een stucke landts genaempt het ‘Ventgen’ gelegen achter Nel Wouten uijt groot 400 roeden, voor de somme van f 460 gereet gelt.

 

Kinderen:

Gijs Maerten Gijssen

Jan Maerten Gijsen