Gerritsen, Maas (-1685)

Maas Gerritsen, overleden in het St. Pietersgasthuis te Amersfoort, begraven 12 september 1685 (#)

Gehuwd met

Aeltjen Gijsberts

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 24 juni 1644 wordt aan Maes Gerritsz, afkomstig van Zevenhusen, burgerrechten verleend van de stad Amersfoort ‘onder uijtstell mette gerechticheijt van de stad voor den tijd van ses weken off twee maanden onder borchtochte van Simon Gerritsz, zijde laeckencooper, volgens relatie van Seger Lambertsz, deuwaerder’.

Maes Gerritsz en Aeltjen Gijsberts zijn vrouw lenen op 24 april 1655 van Heer Mr Willem van Dam, oud burgemeester en Stoelbroeder in ’t schependom, en zijn vrouw, 176 gulden voor achterstallige landpacht. Als onderpand dient 11 twaalfde parten van hun huis, hof en hofstede in de Bolderstraat waarvan een twaalfde aan zijn zuster Toontgen behoort. Maes en Aeltgen verkopen elf delen van het huis in de Bolderstraat, waarvan ’t twaalfde deel behoort aan het onmondige kind van Dirck Gijsberts zaliger, aan Volcqen van Westrenen. Daarbij gaat 150 gulden naar Mr Willem van Dam voor voldoening van de openstaande schuld.

Op 26 februari 1669 dient het huis, hof en hofstede staande bij de Bloemendalse poort en bij Maes Gerritsen gebruikt wordende, als onderpand voor een lening van Johanna van Deuverden voor haarzelf en als weduwe en boedelharster van Volquens van Westrenen.

Op 1 augustus 1681 wordt Maas Gerritse Ruiter ingeschreven als gasteling in het St. Pieters- en Bloklandsgasthuis.

Op 5 oktober 1682 gebruikt Vrouwe Maria Elisabeth van Dam, dochter en mede erfgename van de heer Willem van Dam, het huis, schuur, hof en hofstede van Maes Gerritsz en zijn vrouw Aeltgen Gijsbertsz, gelegen in de Bolderstraat, met het recht van generale hypotheek, als onderpand voor een lening.

Op 21 juli 1684 verkopen Gerrit Maesen, burger en inwoner, zoon van Maes Gerritsen, en Michiel Brantsz, getrouwd met Geertie Maes, dochter van Maes Gerritsz, zich sterk makende voor de andere kinderen van hun vader Maes Geritsz, een hofje gelegen in de Boldersstraat aan Jan Claesen Miris en zijn erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

1  (?) Gijsbert Maessen, geboren ca. 1645, overleden < 4 februari 1701. Ondertrouwd 21 januari 1669 en gehuwd 19 februari 1669 te Amersfoort met Geertjen Cornelis, overleden > 22 februari 1701

Gerrit Maesz, geboren ca. 1650. Ondertrouwd 16 januari 1674 en gehuwd 10 februari 1674 te Amersfoort met Harmijntje Willems

Geertruijt Maes