Fijnenburger, Cornelis Pouwelsz (-<1589)

Cornelis Pouwelsz Fijnenburger, overleden < 1589

Gehuwd met

Neeltgen NN, overleden > 1590

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Oud rechtelijk archief  Schiedam. Inventarisnummer 328. Giftboek. Akten van transport van onroerende zaken etc., 04-01-1578 t/m 02-06-1584, Anthonius van der Tuin, 3) Rechtelijk archief Zouteveen. Inventarisnummer 13. Giftboek, 07-03-1578 t/m 26-10-1656, Anthonius van der Tuin, 4) GA Schiedam – ORA Kethel (Ambachtsarchief) inv. 76 d.d. 1590, 5) Het verzweerboek van het Hoff van Delff over 1589, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jaargang 41 (1986)

Op 8 februari 1578 Anthoenis Willemsz. Muijs grootvader en voogd van de nagelaten weeskinderen van zijn zoon Willem Muijs, in leven raad en procureur generaal Hof van Holland, mitsgaders Arnout van Reijnoij voor zichzelf en vervangende Gerrit van Reijnoij heer tot Spijk zijn broeder, beiden omen en mede voogden van de voorsz. weeskinderen van moeders zijnde, hebben in die kwaliteit opgedragen aan Gerrit Doedesz. van Medemblijk, een rentebrief van f 6 per jaar, verleden door Cornelis Pouwelsz. Fijnenburger en Arien Claesz. alias Neusgen, elk als principaal, beginnende met Wij: Maerten Jorisz. en Gerrit Dammisz. schepenen in het ambacht Dorp in dato 31 mei 1567Dezelfde personen in de voorn. kwaliteit hebben getransporteerd aan voorn. Medenblick een rente van f 6 per jaar, sprekende op Cornelis Pouwelsz. Fijnenburger en Arien Claesz alias Neusgen beiden als principaal, verleden voor Maerten Jorisz. en Gerrit Dammisz. schepenen in Dorpambacht op 31 mei 1567.

Nr. 4 folio2 d.d. 7 maart 1578. Jacob Anthonisz. Muijs voor zichzelf en als gemachtigde van zijn broeder en 2 zusters en nog 4 broerskinderen en een zusterskind, wint gifte van hun zaliger moeder, genaamd Marritgen Allaerts huisvrouw van Anthonis Muijs. Eerst de helft van 10 morgen land, gelegen in 2 weren, laatst gebruikt door Cornelis Pouwelsz. alias Fijnenburger in Vokkestaart, Cornelis Voppesz. mede in Vokkestaart en Heijnrick Jacobsz. Boet. Nog de helft van 3 morgen, genaamd den Hoeck Camp, laatst gebruikt door Arien Claesz. Noesgen, ook in Vokkestaart. Nog de helft van 7 hond land in een kamp of weer van 6 morgen, eertijds gebruikt door Engel Gerritsz. Kock. Nog ¼ part van 7½ morgen land, laatst gebruikt door Alewijn Jacobsz.

In 1590 is Neeltgen Fijnenburgers genoemd op een collecte te Kethel ten behoeve van armen, weduwe en wezen.

 

Uit dit huwelijk:

Maerten Cornelisz Fijnenburger, overleden > 2 oktober 1686

Arent Cornelisz Fijnenburger

Pietertge Cornelis Fijnenburger, overleden > 16 maart 1632. Gehuwd met Claes Leendertsz Corsz, zoon van Leendert Corsse en Neeltge Claese, overleden 1625-1630