Fennis, Frederik (1675-1749)

Frederik Fennis, meester timmerman, zoon van Bartholomeus Aertsen Fennes en Gertrudis Aertsen, gedoopt 14 januari 1675 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Cornelia Aertsen) (#), begraven 13 maart 1749 in de Lieve Vrouwe Kapel te Amersfoort

Ondertrouwd op 16 april 1717 en gehuwd op 1 mei 1717 voor het gerecht te Amersfoort (get: moeije Marije Aerts, huisvrouw Carel Philipsen, vader Andries van Sandendael) (#) met

Gaudentia Zannendaal, dochter van Andries van Sandendael en Jacobje Gerrits van Langelaer, geboren ca. 1695, overleden 29 juli 1761 te Amersfoort (#)

 

Bronnen: archiefeemland.nl

Op 1 maart 1731 koper Frederik Fennis, mr timmerman, en zijn vrouw Goudtje Sandendael, van Jan Ammeling en zijn vrouw Christina Druij, ‘sekere huijsinge aen de Noordwestsijde van Bloemendal sijnde belast met een gevestigt capitaal van tweehondert en vijftig gulden. Jan van Lingh, blauwverwer daeruijt competerende en verder belast met een jaerlijxe renten van negentien stuijvers, Maria van Swijnevoort daer uijt competerende mitsgaders nog vijftien stuijvers ten behoeve van Willem Bone, vicarus’.

Op 28 maart 1759 benoemen de Juffrouwen Gouda van Toll, geestelijke dochters, en Beatrix van Toll, bejaarde dochter, gezusters en borgeressen, de eerste comparante ziekelijk van lichaam en de twee comparante ook zwakkelijk, tot wettige erfgenamen de langstlevende van haarlieden beijde. Niettemin zal, als de langstlevende zal wezen overleden, te legateren: eerstelijk aan haar nichte Agnes de Faij, bejaarde dochter wonende te Amsterdam, haar zilveren theeketel etc. met comfoor en twee zilveren kandelaars; item aan haar neeft een nichte Andries en Jacoba van Sanderdaal tezamen de somme van 200 gulden en na overlijden van beiden op ’t overlijden van de langstlevende alsdan haar zuster Maria Sanderdeel; item aan haar neef Bart Fennis en nichte Hendrina Fennis, huisvrouw van Coenraad Steenbeek, kinderen van haar neef Frederik Steenbeek, tezamen 200 gulden, item langstlevende etc.; aan haar neef Andries van Heerd, meester schoenmaker gelijke somme van 200 gulden en meede alsdan overleden zijnde aan zijn huijsvrouw Maria Oudendoelen; tevens te legateren aan haar nichte Cornelia van Sandendaal, woonagtig te Nijkerk, jaarlijks de somme van een honderd vijf en twintig gulden te betalen door de weduwe Bartholomeus Ravensberg hetgeen weduwe Ravensberg schuldig is etc; nog zal Jan Hofbergen bruijker van haar hofstede in Asgat bij overleden van de langstlevende, de keuze hebben het gemelde erf met landerijen te kopen voor 700 gulden, vrijgeld voor de erfgename. Verder over de rest: Pieter Sanderdaal voor het eerste derde part, Gouda van Sanderdaal voor het tweede derde part en Henric Sanderdaal, wonende te Utrecht, voor het laatste derde part.

 

Uit dit huwelijk:

Gertrudis Fennis, gedoopt 13 oktober 1728 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Willemina Phennes)

Bartholomeus Fennis, gedoopt 13 oktober 1728 RK Kromme Elleboog te Amersfoort (get: Elisabet Phennes). Gehuwd op 25 november 1757 RK ’t Zand en voor het gerecht te Amersfoort (get: moeder Gouda van Sandendael, moeder Geertruijdt Kijser, weduwe Jan Smit) met Dirkje Janssens Smith, dochter van Joannes Gerrithse en Gertrudis Keijsers, gedoopt 16 april 1724 RK ’t Zand te Amersfoort, overleden 23 november 1762 (verdronken)

Hendrina Fennes