Fennis, Aert (1615->1658)

Aert Fennis, timmerman, zoon van Bartholomeus Gentij de Finis en Marritgen Aerts, gedoopt 31 december 1615 te Amersfoort (#), overleden > 20 februari 1658

Ondertrouwd 12 april 1640 en gehuwd 26 april 1640 in de Jacobikerk te Utrecht (#) met

Lijsbeth Oloffs, geboren ca. 1615 te Utrecht, overleden > 1675

 

Bron: 1) archiefeemland.nl, 2) Familiegeld 1675 (-1724) in Eemland. Eemlandse Klapper 29. Bewerkt door J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra

Op 19 februari 1650 transporteert een gemachtigde van Guert Aertsz, timmerman te Barneveld voor zichzelf en als momber over Rijckgen Berent Aertsz, aan Aert Fennis, als erfgenaam van Marritgen Aertsdochter, vrouw van Bartholomeus Fennis, twee vierde parten van een huis op de hoek van de Sprengel bij de Varkensmarkt. Het huis is belast met 300 gulden aan een persoon te Naarden, met 100 gulden aan Loogh Woutersz, brouwer, en met 50 gulden aan Cornelis Jacobsz, lakenkoper.

Op 20 februari 1658 verkopen Aert Fennis, timmerman, en Lijsbeth Oloffs, zijn vrouw, een huis op de hoek van de Sprengel bij de Varkensmarkt aan Anthoni Cruijff, zijn vrouw en hun erven. Daarbij is opgemerkt dat de lening van 300 gulden aan Jacob Simonsen Verhoeff, burgemeester van Naarden, is voldaan.

Op de uitzettingslijst familiegeld van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Weduwe van Aert Fennes, Bolderstraat, te betalen heffing nihil’.

 

Uit dit huwelijk:

Bartholomeus Aertsen Fennes

NN Aertsen, begraven 9 september 1644 in de Buurkerk te Utrecht

NN Aertsen, begraven 31 maart 1646 in de Buurkerk te Utrecht

NN Aertsen, begraven 27 april 1646 in de Buurkerk te Utrecht

Catharina Aerts Fennis, gedoopt 23 juli 1650 te Amersfoort. Ondertrouwd 5 mei 1664 en gehuwd 3 juni 1664 te Amersfoort (get: moeder Elisabeth Olephs) met Hendrick Warnaarsz, geboren te Kampen, overleden > 21 juli 1678

Oloff Aertsz Fennis, gedoopt 13 februari 1653 te Amersfoort

Marije Aerts. Gehuwd met Carel Philipsen