Erbrechts, Loij (->1481)

Loij Erbrechts, overleden (?) 1472-1478

Gehuwd met

Engelen NN, overleden > 14 november 1491

 

Bronnen: 1) heemkundeboxtel.nl, 2) RA Boxtel, inventarisnumer 55, periode 1465 tot en met 1485, 3) Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1482-1493, Jan Toirkens

NB: Het overlijden van Loij Erbrechts is onduidelijk. Als in 1469 zijn de erfgenamen van Loij Erbrechts genoemd als belender. In 1478 en meerdere malen daarna is Engelen weduwe van Loij Erbrechts genoemd terwijl in 1481 Loij Erbrecht land aankoopt.

In 1469 is Loij Erbrechts belender aan een stuk land in de parochie van Gemonde jurisdictie van Boxtel ter plaatse genoemd de Laeck. Korte tijd later in 1469 zijn de erfgenamen van Loij Erbrechts genoemd als belender van hetzelfde stuk land. Even later in hetzelfde jaar is wederom Loij Erbrechts zelf de belender.

(?) Op 5 december 1470 op St. Nicolaasdag verkoopt Laureijs Herbrechs Colen aan zijn wettige broer Wouter Herbrechts Colen een stuk beemd met de weg erover, gelegen in de Ottenbosch tussen de Roent en Lennenshovel. De verkoper belooft alle lasten af te handelen behalve het tiendhooi en de koper zal dat voortaan gaan betalen. 

In 1472 is Loij Erbrechts belender aan een stuk land gelegen in de parochie van Gemonden onder Boxtel.

Op 14 januari 1478 verkopen Jan Janssen van de Laer en Henrick van Rietvoert als man van Lijsbeth wettige dochter van Jan van de Laer daarin voor een zevende deel, verder Matheeus Heijn Janssen en Willem Tijmermans als man van Adriaen wettige zuster van genoemde Matheeus Heijn Janssen daarin voor een tiende deel, Elisabeth Diercks van Vught daaarin voor een tiende deel, Adam van de Broeck als man van Heijlwig wettige dochter van Henrick van de Dijk met Aleijt wettige dochter van Henrick van den Dijck ook voor een tiende deel, aan Engelen weduwe van Loijwijch Erbrechts een stuk beemd genoemd de Goijaertsbeemd gelegen onder Hoelt, belendend Gijsbrecht Pelschen. Nog verkopen ze hun deel en recht in een stuk beemd genoemd die Hoert eerder eigendom van Jan van de Laer, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Lambrecht Roevers, Jan van de Laer en meer anderen. Nog verkopen ze hun recht van een opper hooi waarin Jan van de Laer rechten had. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve het tiendhooi dat er uit staat te betalen.

In 1481 verkoopt Jan zoon van Godevart van Munsel aan Loijen Embrechts en aan diens zoon Erbrecht een stuk beemd dat eerder Michiel Aben van Halle had verkocht aan Gerard natuurlijke zoon van heer Gerit van Boxtel, gelegen te Boxtel onder Halle, belendend genoemde Gerit, het water daar. De verkoper belooft alle lasten af te handelen ook namens de erfgenamen van Gerit van Munsel.
In 1481 op het vigilie van St. Thomasdag verkoopt Jan Ruelen Aerts aan Loijwich Erbrechs een stuk land over gelegen in de parochie van Gemonde onder Boxtel, ter plaatse genoemd Hoog Gemonde. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.

Op 14 februari 1482 verkopen Peter Aerts Ghenen, als man van Christina wettige dochter van Claes van den Stake, aan Engelen weduwe van Loijen Erbrechts een stuk land genoemd, de Scerpinck, gelegen in de jurisdictie van Boxtel in de parochie van Gemonde. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen.
Op 31 mei 1482 verkoopt Jan Jan Hermans, als man van Lisbeth wettige dochter van wijlen Adriaen Embrecht Wouters, aan Engelen weduwe van Loijwijch Erbrechs een stuk land gelegen in de parochie van Gemonde jurisdictie van Boxtel, genoemd de Cloot. Nog stuk land gelegen tussen de Hooibrugge en de Hoelt in genoemde parochie en jurisdictie (doorgestreept). Nog verkoopt hij zijn deel en recht dat hij heeft in 4 dagmaten. Nog verkoopt hij 1/4e deel van 4 dagmaten beemd genoemd den Oel gelegen tussen de Hooibrugge en de Hoelt in genoemde parochie en jurisdictie. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 1 malder rogge, en 12 en een halve penning als chijns en om de 5 jaar een half (penning?) vanwege tiendhooi aan de persoonschap van Gemonde en nog elk jaar een butken.

In 1483 op St. Thomasdag verkoopt Dirck wettige zoon van Jan Pauwels aan Engel weduwe van Loijwig Engbrechts een stuk land genoemd den Scorpinck groot circa anderhalve lopenzaad, gelegen in de jurisdictie van Boxtel, parochie van Gemonde. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en het bezit is los en vrij.

In 1484 verkopen Peter zoon Henrick Hubrechts verwekt door deze Henrick bij diens wettige vrouw Adriaen wettige dochter van wijlen Henrick Henrick Schuermans, verder Willem Brugman als man van Belijen wettige dochter van Henrick Schuermans, Jacop Aerts van de Loo als man van Agnesen dochter van genoemde Henrick, Jan Marcelis van Weert als man van Aleijt dochter van genoemde Henrick, Pauwels zoon Willem natuurlijke zoon van Jan Pauwels namens zijn wettige dochters Lisbeth en Jacop die hij heeft verwekt bij Lisbeth wettige dochter van genoemde Henrick, samen aan Engelen weduwe van Loijen Erbrechts een huis, tuin, hofstad met erven, gelegen te Hall. Nog verkopen ze een stuk land groot een zesterzaad ter zelfder plaatse gelegen. Nog een zesterzaad land aldaar, genoemd ´t Hoefken. Nog een stuk land groot een zesterzaad genoemd ´t Heijtveld. Nog een stuk land genoemd de Grootakker groot ca. 3 lopenzaad aldaar. Nog een weiland daar. Nog een dagmaat beemd genoemd de Huijsbeemd die wordt gewisseld met de koopster gelegen te Hoelt en genoemd de Oel. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te handelen, behalve 1 mud erfrogge, 3 braspenningen chijns aan de heer van Boxtel, nog 12 plakken Bosch geld aan genoemde heer voor de ¨Maesvaert en het Meijverken´, nog een half pond was aan diegene die er recht op hebben, 1 pond peperkuijck aan de fabriek van Boxtel, een half pond paijment van 3 en een halve stuiver, verder het 1/4e deel van een vastenavondhenne aan de heer van Boxtel, nog 12 plakken aan de heerlijkheid van Gestel en nog het tiendhooi. De koopster zal al die pachten en chijnsen voor het eerst betalen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. 

In 1488 verkopen Henrick Gijben als man van Mechteld, en Jan Hubrecht Gruijters als man van Aleijt, wettige dochters van Aert Goijaerts van Overbeeck, samen aan Engelen weduwe van Loijwich Erbrechts de helft van een stuk land, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de parochie van Gemonde, ter plaatse genoemd de Heechbrake. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Op 28 februari 1489 (?) heeft Rutger Goessen Didden heeft dit erf van 3 lopenzaad afgelost.

In 1489 in het vigilie van St. Bartholomeusdag verkoopt Dirck wettige zoon van Willem Elias meestal Dirck van de Langenberg genoemd, aan Engelen weduwe van Loijen Engbrechts een stuk lands gelegen in de jurisdictie van Boxtel in de parochie van Gemonde, ter plaatse genoemd de Laeck. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te handelen.

 

Uit dit huwelijk:

Erbrecht Loijen