Eersten, Dirck (-<1636)

Dirck Eersten, zoon van Eerst Cornelisz en Cornelia Dircks, overleden < 17 september 1636

Gehuwd met

Ghijsbertgen Otten, dochter van Oth Gijsberts, overleden < 17 september 1636

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) razu.nl, 3) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr. 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 4) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_35. Nadere Toegang op inv. nr. 35 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 31 januari 1590 transporteert Cornelia Dircksdr weduwe zaliger Eerst Cornelisz voor de ene helft; Dirck Eerstensz x Gijsbertgen Otten voor hemzelf, Anthonis Eerstensz voor hemzelf, Herman Meertensz x Annagen Eerstensdr, Jantgen Eerstens met Dirck haar voogd zich sterk makende voor Cornelis Eerstensz de Oude hun zoon en broer voor de andere helft, aan Cornelis Eerstensz de jonge genaamd Cleinen, 6 morgen in Jutfaas.

Op 22 februari 1599 is Dirck Ernstensz beleend met 4 morgen onder Jutfaas Nedereind strekkend van Heijcop aen Galesloot. Op 6 december 1610 en 29 januari 1618 hetzelfde.

Op 25 februari 1600 zijn Geertruijd Ottendr, Gerrit Adriaenss alias Cap won: Maerssenbroeck, Baltesar Janss an de Blaucapel, Adriaen Otten op Heijcop, Cors Gerritss in Vinckeveen voor hemzelf en vervangende Marichgen en Anthonia Gerrits zijn twee zusters, Gijsbert Gerritss te Abcoude, Dirck Eersten op Heijcop alle erfgenamen van Anna Gijsbertsdr hun moeije, betaald van de erfenis door Henrick Andriess (x Anna vss).
In het register van Oudschildgeld in Jutfaas Nedereind uit 1600 is opgenomen Dirck Ernstensz op Heijcop als gebruiker van 3 morgen en 4 morgen en eigenaar en gebruiker van 12 morgen.

In ca. 1603 Dirck Eerstensz x Gijsbertgen Oth Gijsbertsdr, Anthonis Eerstensz x Marigen Aelbertsdr, …..Meertensz x Anneken Eerst Cornelisdr en Joost Petersz x Jannegen Eerst Cornelisdr, kinderen en erfgenamen van Eerst Cornelisz x Cornelia Dircksdr; er is ook sprake van Cornelis Eerstensz anders genaempt Cleynen x Marrige Jansdr.

Op 17 september 1636 verkopen Anthonis Dircksz voor hemzelf, Gerrit Willemsz x Maijcken Dircks, Matheus Jansz van Woerden x Neeltge Dircks mitsgaders Jan Gerritsz van Roijen aan de Oudenrijn als opa en Anthonis Dircks voorschreven als oom, voogden van Dirck, onmondige zoon van Oth Dirckx, tsamen enige erfgenamen van Dirck Ernstensz x Ghijsbertgen Otten, derdalff mergen bouwlants in het Nedereijnt van Jutphaes aan Eerst Cornelisz. Antonis Dirxssoon is tevens voogd van Dirck Othsz, zijn neef; de 2 1/2 morgen land is onderdeel van 5 morgen, de andere 2 1/2 morgen behoort reeds toe aan koper.
Op 21 september 1636 transporteren Anthonis Dircksz voor hemzelf, Gerrit Willemsz x Maijcken Dircks, Matheus Jansz van Woerden x Neeltge Dircks mitsgaders Jan Gerritsz van Roijen a/d Oudenrijn als opa en Anthonis Dircks vrsz als oom, voogden van Dirck, onmondige zoon van Oth Dirckx tsamen enige erfg. van Dirck Ernstensz x Ghijsbertgen Otten, aan Erst Cornelisz alhier 2½ m gemeen in 5 m met dhr Pesters.

Op 27 december 1638 Antonis Dirxsz, Matheus Jansz van Woerden x Neeltgen Dircx, en Dirck, onmondige zoon van Oth Dirxsz en Ghijsbertgen Jans van Roijen, erven Dirck Eerstensz en Ghijsbertgen Otten, procureren Lucas van Vuijren te Utrecht om voor schout en gerecht van Oudenrijn en Heijcop ten behoeve van Jan Laurensz te transporteren 4 morgen land met kooi en huis c.a., gelegen op Heijcop. Antonis Dirxsz, tevens als voogd over Dirck, zijn neef. Het huis staat op 6 morgen land van een vicarie waarvan Thielman Gestell possesseur is.

Op 11 januari 1645 constitueren Gerrit Willemsz wonend Jutfaas nomine uxoris erfgenaam van Dirck Eerstensz in leven wonend op Heijcop en Jan Gerritsz wonend OudeRijn als bestevader en voogd van Dirck Otten onmondig kint van Oth Dirckx welck kind mede-erfgenaam is van Dirck Eerstensz voorschreven, voor henzelf en vervangende de andere erfgenamen.

 

Uit dit huwelijk:

Oth Dirckx, overleden juli-augustus 1636 (aangetekend 8 augustus 1636), begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Gehuwd met Ghijsbertgen Jans van Roijen, dochter van Jan Gerritsz van Roijen, overleden juli 1636 (aangetekend 25 juli 1636), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Anthonis Dircksz, overleden > 27 september 1653. Gehuwd met Neeltje Jans de Woerden, van Jan Mathijsz de Woerden en Marrichgen Alpherts, overleden < 14 september 1633. Gehuwd met Geertruijt Matthijs Bosch

Maijcken Dircks van Catwijck

Neeltge Dircks. Gehuwd met Matheus Jansz de Woerden, zoon van Jan Mathijsz de Woerden en Marrichgen Alpherts, overleden 1657-1662