Cornelisz, Eerst (-1589/90)

Eerst Cornelisz, overleden 1589-1590

Gehuwd met

Cornelia Dircks, overleden > 31 januari 1590

 

Bronnen: 1) razu.nl, 2) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr. 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 3) NT00061_28. Nadere Toegang op inv. nr. 28 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

Op 18 januari 1556 pacht Maricke Claes van Roijens weduwe van Jfr Adriana van Brevoerde weduwe Joest van Schroijesteijn 7 morgen in Jutfaas Nedereijnd die Claes haer man zaliger lest had. Over waren Gerrit van Schroeijesteijn, Mr Adam van der Moelen, Dirck Claesz van Roeijen en Eerst Cornelisz.

In een overzicht van pachten van Oudmunster in Jutfaas uit 1561 is vermeld: Eerst Cornelisz olim (=voorheen) weduwe Cornelis Jan Adriaensz 3 morgen Jutfaas Nedereijnd, 1569 
idem. 
Op 23 maart 1565 een pachtbrief van Oudmunster van 3 morgen, strekkend uijtet zuijden van de Hoelsloet tot Heijcopperdijck, voor Eernst Cornelisz die zelf zegelt.

In de rekeningen van Oudmunster uit 1580 is vermeld: Ot Gijsbertsz na Erst Cornelisz 3 morgen.
Op 19 juli 1580 verklaart Jacob Cornelisz van IJseren wonend Culemborg, 31 jr voor schout en schepenen van Jutfaas ten verzoeke van Ernst Cornelisz wonend alhier, met betrekking tot een geschil over de tienden van Oudmunster in Jutfaas.

In ca. 1584 verklaren Eerst Cornelisz x Cornelia schuldig te wezen aan Adriaentgen Cornelis Adriaensdr die Cornelis Adriaensz procreerde bij Dirckgen Dirck Gijsbertsdr zijn overleden huisvrouw.

Op 18 januari 1589 verteech Jan Gerritsz Knijff out 17 jr met Eerst Cornelisz en Gerrit Gerritsz zijn ooms, t.b.v. Jan Jansz Goes van de erfenis van Anna Henrick Ottensz Jan Goesen voorschreven huisvrouw was zaliger, zijn petemoeder.

Op 31 januari 1590 transporteert Cornelia Dircksdr weduwe zaliger Eerst Cornelisz voor de ene helft; Dirck Eerstensz x Gijsbertgen Otten voor hemzelf, Anthonis Eerstensz voor hemzelf, Herman Meertensz x Annagen Eerstensdr, Jantgen Eerstens met Dirck haar voogd zich sterk makende voor Cornelis Eerstensz de Oude hun zoon en broer voor de andere helft, aan Cornelis Eerstensz de jonge genaamd Cleinen, 6 morgen in Jutfaas.

In ca. 1603 Dirck Eerstensz x Gijsbertgen Oth Gijsbertsdr, Anthonis Eerstensz x Marigen Aelbertsdr, …..Meertensz x Anneken Eerst Cornelisdr en Joost Petersz x Jannegen Eerst Cornelisdr, kinderen en erfgenamen van Eerst Cornelisz x Cornelia Dircksdr; er is ook sprake van Cornelis Eerstensz anders genaempt Cleijnen x Marrige Jansdr.

 

Uit dit huwelijk:

Cornelis Eerstensz (de oude), overleden > 31 januari 1590

Dirck Eersten

Anthonis Eerstensz van Catwijck, overleden ≤ 1647. Gehuwd met Marigen Aelberts, overleden ≤ 1647

Anneken Eerstens. Gehuwd met Herman Meertensz

Jantgen Eerstens. Gehuwd met Joost Petersz

Cornelis Eerstensz van Catwijck (de jonge), alias Cleinen, overleden 1603-1606. Gehuwd met Marrige Jans, dochter van Jan Splintersz, overleden < 23 mei 1654