Duijsthoeck, Harmen Gijsbrechtsz (1613/14-1666)

Harmen Gijsbrechtsz Duijsthoeck, bezemmaker, hoofdman van het bestuur van het St. Michielsgilde (1650), zoon van Gijsbrecht Evertsz en Machtelt Cornelis, geboren 1613-1614, begraven 1 februari 1666 in de Nieuwe Kerk te Delft (#)

Ondertrouwd op 17 april 1638 en gehuwd op 2 mei 1638 te Delft (#) met

Ariaentge Corstiaens, geboren ca. 1615, begraven (?) 1 april 1653 te Delft (#)

Ondertrouwd op 21 februari 1654 en gehuwd op 8 maart 1654 te Delft met

Jannitgen Jans, begraven 14 februari 1674 te Delft

 

Bron: stadsarchiefdelft.nl

Op 26 februari 1630 compareert voor de weeskamer te Delft Machtelt Cornelisdr, weduwe van Gijsbrecht Evertsz metselaer, als moeder van haer twee alsnoch onmondige kinderen gewonnen bij haeren voorgenoemde man, bij name Pouwels out xxii jaren ende Harmen xvi jaren, ende levere over ten overstaen van Evert Gijsbrechtsz timmerman, Pieter Willemsz varentgesel ende Bortel Cornelisz lijndraijer als voogden vande selve kinderen, inventaris van alle de goederen die sij jegenwoordich is bezittende.

Op 8 januari 1644 krijgt Harman Gijsbrechtszn Duijsthouck vergunning voor de bouw van een pothuis (aanbouw) op zijn woning aan de Gasthuislaan.

Op 7 maart 1654 compareert Harmen Gijsbrechtsz Duijsthoeck voor de weesmeester van Delft in verband met het overlijden van zijn vrouw Ariaentge Cornelis.

Op 4 juni 1654 verklaren Harmen Ghijsbrechtsz Duijsthouck, als principael debiteur, en Isbrant Bijland, apotheecarius, mede principael, schuldig te wesen aan Pieter Cornelis de somme van een hondert ende vijftich car(olus) guldens capitael. Op 3 februari 1656 staat hij genoemd als schuldeiser in de nalatenschap van Pieter Leendertsz Roorijs en Annetgen Gillisdr.

Op 7 september 1666 compareert Jannetie Jans in verband met het overlijden van Harmen Gijsbrechtsz Duijsthoeck inzake de voogdij over zijn minderjarige kinderen Catharina, ‘out geweest in maert jongstleden 19 jaeren’ en Marijtjen Harmens, ‘out geweest den 5en januarij 1666 elf jaeren’ (#).

 

Uit het 1e huwelijk:

Gijsbrecht Duijsthoeck, gedoopt 29 maart 1639 te Delft (get: Pieter Willems, Machtelt Cornelis, Aefgen Gijsbrecht), begraven 15 juni 1640 te Delft

Gijsbregt Duijsthoeck, gedoopt 15 november 1640 te Delft (get: Jacob Pouwelsz, Aegtjen Gijsbreqx, Stijntje Corstijaens), begraven 2 of 18 oktober 1647 te Delft

Corstijaen Harmensz Duijsthoeck, bezemmaker, gedoopt 22 mei 1642 te Delft (get: Arijen Corstijaens, Stijntje Corstijaens, Annetje Cornelis), begraven 2 november 1686 te Delft. Ondertrouwd op 23 oktober 1666 en gehuwd op 7 november 1666 in de Nieuwe Kerk te Delft met Annetje Samuels van der Spa, dochter van Samuel Anthonisz van Spa en Maertje Mertens, gedoopt 12 april 1643 te Delft, begraven 23 november 1700 te Delft

Cornelis Duijsthoeck, gedoopt 24 juli 1644 te Delft (get: Hendric Barentsz van der Slange, Catarina Cornelis, Willemtje Gijsbreqx), begraven 12 augustus 1644 te Delft

Machtelt Duijsthoeck, gedoopt 10 september 1645 te Delft (get: Hendric van der Slange, Catarina Stuling, Engeltje Pieters), begraven 2 of 18 oktober 1647 te Delft

Catharina Duijsthoeck

Pieternelle Duijsthoeck, gedoopt 5 april 1649 te Delft (get: Cornelis Jochemisz, Neeltje Pieters, Machtelt Leenders), begraven 4 juni 1649 te Delft

Machtelt Duijsthoeck, gedoopt 4 april 1652 te Delft (get: Jacob Pouwelsz, Trijntje Cornelis, Machtelt Leenders), begraven 25 september 1654 te Delft

Uit het 2e huwelijk:

Maria Duijsthoeck, gedoopt 10 januari 1655 te Delft (get: Heijndrick Fransz, Maertgen Jacobs, Keuntgen Leenderts), begraven 5 november 1699 in de Nieuwe Kerk te Delft. Ondertrouwd op 21 december 1686 en gehuwd op 15 januari 1687 te Delft met Caspar Cornelisz van Soonhoven, soldaat in de compagnie van Capitein Broun

10  NN Duijsthoeck, begraven 31 januari 1657 in de Nieuwe Kerk te Delft

11  Machtelt Duijsthoeck, gedoopt 26 juni 1659 te Delft (get: Cornelis Joosten, Machtelt Leenderts, Trijntje Cornelis), begraven 8 januari 1665 in de Nieuwe Kerk te Delft