Duijfhuijs, Peter Cornelisz (-1590/99)

Peter Cornelisz Duijfhuijs, pachter, zoon van Cornelis Cornelisz Duijfhuijs en Beertgen NN, overleden 1590-1599

Gehuwd met

Elsge NN, overleden > 29 augustus 1600

 

Bronnen: 1) Het geslacht Duyffhuys te Utrecht, J.D. van Voorst van Beest. In: De Nederlandsche Leeuw, jrg. 62 (1944), 2) hetutrechtsarchief.nl, 3) razu.nl, 4) NT00061_7. Nadere Toegang op inv. nr. 7 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 5) NT00061_21. Nadere Toegang op inv. nr. 21 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 6) NT00061_27. Nadere Toegang op inv. nr. 27 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 7) NT00061_35. Nadere Toegang op inv. nr 35 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, 8) NT00061_45. Nadere Toegang op inv. nr 45 uit de Collectie Digitale Bronnen (61). M.S.F. Kemp, Februari 2018. Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht

In 1567 is Peter Duijffhuijs na Bertha weduwe Cornelis Duijffhuijs in Tollesteghe beleend met 3 ½ morgen en bogert in loco dicto Overrijn. In 1579 Peter Corneliss Duijffhuijs.

Op 18 januari 1569 ontvang Peter Cornelisz Duijffhuijs 4 morgen erfpacht in Jutfaas Overeind. Voor hem zegelt Willem Goijertss in Tollesteghe.

Op 30 oktober 1569 slaat Peter Cornelisz Duijffhuijs zaliger Peter Huijgen neer in Tollesteech ten huize van Gijsbert Henrickx. Op Op 7 mei 1571 attesteren magen en vrunden: de weduwe van Peter Huijgen, Jan Huijgens, Lucia Huijgen voor henzelf en vervangende Cornelis Huijgen op Galchweert hun broeder, Neeltken Spijckers des overledene vaders zuster en Sebastiaen Dirckx des overledene moeders broer; Adriaen Gerritsz en Cornelis Gerritsz zijn gestelde mombers bij het gerecht van Tollesteeg. Peter Cornelisz Duijffhuijs krijgt een strafvermindering (interinement van remissie) voor messentrekkerij en doodslag jegens Peter Hugensz. De opgelegde straf is betaling van de proceskosten en een geldboete.

Op 10 november 1590 verhuurt het Onze Lieve Vrouwen broederschap ter Noit Goidts voor negen jaar aan Peter Corneliss Duiffhuis 5 morgen land in het gerecht van Wulven.

Op 8 oktober 1572 ontvangt Peter Cornelisz Duijffhuijs ontving 7 morgen en 2 ackers van 7 hont in Tollesteech. Voor hem zegelt Acrijn Dirckx Clueting.

Op 10 augustus 1585 pacht Peter Cornelisz Duijfhuijs 7 morgen op Covelwade strekkend van de Meern tot lant van St Jan en St Barbarengasthuis, en nog een acker van 7 hont 25 roeden ook op Covelwade.

Op 8 december 1599 wordt een testament opgesteld van Elsgen Peter Cornelisz Duijffhuijs weduwe, sieck te bedde leggende, ‘nochthans het gebruijck haerer redenen en verstandts volcomelick magtigh’. Genoemd zijn de heeren van St. Jan, Adrijaen Duijffhuijs, Thomas Duijffhuijs, Cornelis Duijffhuijs, Henrick Duijffhuijs, Christoffel Duijffhuijs, Anna Duijffhuijs, Bartgen Duijffhuijs, Claes Gerritsz en Aelbert Jansz.
NB: Volgens J.D. van Voorst van Beest is in de akte vermeld dat alle zeven Duijffhuijs-en kinderen zijn van Peter Cornelisz Duijffhuijs en Elsgen. Het lukt mij onvoldoende om de akte goed te lezen om dit te verifiëren. Aangezien er meer foutjes zitten in de bijdrage in De Nederlandsche Leeuw, neem ik dit vooralsnog niet over.

In het register van Oudschildgeld van Schonauwen uit 1600 is vermeld als eigenaar en gebruiker van 5 morgen de wedue van Peter Duijffhuijs.
In het register van Oudschildgeld van Bunik uit 1600 is vermeld onder Grote Coppel de weduwe van Peter Duijffhuijs als gebruiker van 4 morgen van de Dom.
In het register van Oudschildgeld van Jutfaas Overeind uit 1600 is vermeld de weduwe en kinderen van Peter Duijfhuis als eigenaar en gebruiker van 2 morgen genaamd de Langen Rijnacker en van 1 viertal erfpacht.

Op 29 augustus 1600 constitueert Elsge, zaliger Peter Cornelis Duijfhuijs weduwe, met Gijsbert Laurensz haar voogd.

 

Uit dit huwelijk:

Henrick Petersz Duijfhuijs

Cornelis Petersz Duijfhuijs, overleden 1604-1605. Gehuwd op 10 april 1604 in de Jacobikerk te Utrecht met Neeltgen Jans, overleden augustus 1637 (aangetekend 4 september 1637), begraven in de Jacobikerk te Utrecht

Jannichgen Peter Cornelisz Duijffhuijs, overleden 1599-1606. Gehuwd met Cornelis Jansz Lachmondt. Ondertrouwd op 18 augustus 1599 voor het gerecht te Utrecht met Jacob Jan Jansz, overleden 1599-1606

Anna Peter Cornelisz Duijffhuijs, overleden april 1659 (aangetekend 11 april 1659), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 4 februari 1604 voor het gerecht te Utrecht met Dirck Cornelisz de With

Hendrick Petersz Duijfhuijs (de jonge), begraven 9 oktober 1624 in de Nicolaikerk te Utrecht. Gehuwd op 5 januari 1609 in de Domkerk te Utrecht met Neeltgen Theunis Versteech, geboren te Doorn, overleden mei-juni 1661 (aangetekend 10 juni 1661), begraven in de Nicolaikerk te Utrecht