Does, Jan Hendriksz van der (ca. 1650-1702)

Jan Hendriksz van der Does, zoon van Hendrik Jansz van der Does en Stijntje Wijnen, geboren ca. 1650, begraven 30 mei 1702 te Rhenen

Ondertrouwd op 24 september 1671 en gehuwd in oktober 1671 te Rhenen (#) met

Janneken Hermans van Isendoorn, geboren ca. 1650, overleden > 6 oktober 1689

 

Bron: rhczuidoostutrecht.com

In de periode 1675 -1686:
– transporteert Anneke Breunis, weduwe van Geurt Claesz, geassisteerd met haar schoonzoon Wouter Hendricksz x Ariaentje Geurts, en namens zijn drie zwagers Teunis Hendricksz x Maagje Geurts, Jan Geurtsz en Bruijn Geurtsz, aan Jan Hendricksz van der Does x Jenneke Hendricks een huis met de hof daarachter in de Visscherstraat te Rhenen,
– transporteert Cornelis Lijster x Margareta Vereem aan Jan Hendricksz van der Does 4 hont tabaksland uit De Del, buiten de Westpoort aan het zuidelijke eind naast de hof afgemeten. Zij nemen de last van 250 gulden op zich.
Anthonij Beeck als momber van zijn sprakeloze zuster, verklaart het tabaksland van Jan Hendricksz van der Does te ontslaan van de hypotheek,
– transporteeert Adriaen van Wijck, procureur, x Maria van Cleeff aan Jan Hendricksz van der Does x Jenneke Harmansdr een tabaksschuur in de Visserstraat te Rhenen. 

Uit de kerkadministratie van grafzerken van Rhenen blijkt dat Jan Hendriksz van der Does in 1680 eigenaar is van het graf met grafnummer 5 met het opschrift IHVDD. In april 1719 zijn zijn erfgenamen eigenaar. 

Op 12 januari 1702 stellen Hendrick van der Does en zijn vrouw Metge van Schaijck, wonende te Stichts Veenendaal, 16-04-1679 octrooi verleend door het Hof van Utrecht, een nieuw testament op. Ten eerste lijftochten ze de langstlevende van hen beiden. Ten tweede wijst Hendrick tot zijn erfgenamen aan zijn zusters Hillichje van der Does gehuwd met Jurrien Dabraack, en Maeijghje van der Does gehuwd met Jan van Benthum en zijn broer Jan van der Does elk voor een derde deel. Een legaat van 100 gulden gaat naar de diaconie van de Vlaamse Mennonieten te Veenendaal, binnen zes weken na overlijden te voldoen. Ten derde legateert Metge aan haar neef Hendrick Hendricksen van Blauwhuijsen, zoon van haar overleden zuster Maria van Schaijck en Hendrick van Blauwhuijsen 200 gulden, en aan haar nicht Geultje Jaspers van Schadijck oudste dochter van haar broer Jasper van Schadijck, gehuwd met Beernt Jansen al haar kleren en aan Anthonij Jansen van der Does, zoon van eerdergenoemde Jan van der Does, wonende te Rhenen, 350 gulden, of bij vooroverlijden naar de erfgenamen van haar man, en nog 100 gulden aan de eerdergenoemde diaconie. Verder wijst zij als haar erfgenamen aan haar zuster Willemijntje van Schadijck, gehuwd met Jan Aerts van Delwijnen, te voren getrouwd geweest met Hermen Fransen voor een derde deel, en haar neef Hendrick van Blauwhuijsen voor een derde deel, en de vier kinderen van haar broer Jasper van Schadijck en zijn vrouw Agnietje van Braa, met name Geultje, Aeltje, Willemijntje en Judith, tesamen voor een derde deel. In alle gevallen zal bij vooroverlijden van een van de erfgenamen hun deel vervallen aan de naaste erfgnamen, met uitzondering van Jasper van Schadijck, die niets mag erven. Tot voogden over hun eventuele onmondige kinderen wijzen zij aan Ruward Dircksen en Hermannus Maersseveen en ze sluiten de weeskamer uit. Metge tekent met de naam Schadijck. 

 

Uit dit huwelijk:

Herman Jansz van der Does, gedoopt 20 november 1672 te Rhenen

Roelofje Jans van der Does, gedoopt 17 mei 1674 te Rhenen, overleden > 9 maart 1710. Ondertrouwd op 10 februari 1702 en gehuwd op 5 maart 1702 te Rhenen met Jan Arissen, geboren te Ochten

Lijsbeth Jans van der Does, gedoopt 11 november 1677 te Rhenen, begraven 3 februari 1755 te Rhenen. Ondertrouwd op 26 september 1696 en gehuwd op 18 oktober 1696 te Rhenen met Dirk Teunisz van Kesteren, zoon van (?) Thonis Jansz van Setten en Neeltgen Dircks, gedoopt 25 maart 1678 te Kesteren, overleden 1699-1701. Gehuwd op 28 mei 1701 te Rhenen met Willem Jacobsz van Hoolhorst, zoon van Jacob Willemsz van Hoolhorst en Trientien de Bruijn, gedoopt 21 februari 1675 te Rhenen, begraven 24 juni 1751 te Rhenen

Hendrik Jansz van der Does, gedoopt 9 februari 1681 te Rhenen

Antoni Jansz van der Does, gedoopt 27 januari 1684 te Rhenen, begraven 30 mei 1702 te Rhenen

Christijn Jans van der Does

Christina Jans van der Does, gedoopt 6 oktober 1689 te Rhenen