Dijk, Huijbert Jansz van (ca. 1650->1701)

Huijbert Jansz van Dijk, zoon van Jan van Dijk, geboren ca. 1650, overleden > 22 augustus 1701

Gehuwd op 11 november 1671 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Gijsbertgen Teuwis

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 8 juni 1681 huurt Huijbert Jansz van Dijck, gehuwd met Gijsbertgen Teuwis, van Justus Egmont van der NIjborch, een boerenhuijs, hoffstede c.a. met 5 mergen weijlant in het gerecht van Goijvoort, 3 mergen weijlant aen de singels van Weerdesteijn te Langbroeck, de boomvruchten van 2 hont lants, een duijfhuijs, een weij van bogaerden die niet behout zijn geweest, 17 mergen ten halven te gebruijcken landerijen, 2 mergen bouwland te Goijvoort, een camp bouwland groot 3 mergen bij Harthals, 1,5 mergen bouwland naast het bosch, 2 ackeren en damscampen samen groot 2 mergen, 4 mergen bouwland te Scheepsloot, een acker groot 1 mergen genaamd de Scheepslootacker, 1½ mergen bouwland naast de steech, en 2 mergen bouwland voor het huijs. De landerijen van het 6e perceel behoren aan Weerdesteijn. Huurders behouden het gebruik van heden aan verhuurders overgedragen vee en goederen, die zij weer in eigendom zullen krijgen indien afspraak over voldoening van hun schuld wordt nagekomen. In een tweede akte op 8 juni 1681 draagt Huijbert Janss van Dijck over aan Justus van Egmont van der Nijborch, vee en goederen en gereedschappen van de bouwerij en de melkerij ter voldoening van achterstallige pacht van f 900, met afstand van de verdere huur van bouwhuis en landerijen behorende aan Weerdesteijn.

Op 17 januari 1685 huurt Huijbert Jansz van Dijck, wonende te Nederlangbroeck, van Guilhelmus van Egmont van der Nijborch, 8 mergen bouw- en weijlant op de Goijvoort te Nederlangbroeck, 2 campen soo weij- als bouwlant groot 4½ mergen 160 roeden naast de scheepsloot van Weerdesteijn, en een huijsgen en bogaertgen bij Hindersteijn mits Huijbert Cornelisz het laatstgenoemde perceel wil verlaten.

Op 7 maart 1691 huurt Huijbert Jansen van Dijck, wonende te Neerlangbroeck, van Guilhelmus van Egmond van der Nijburch, een ‘huijsien, bogaartien en zestien mergen lants, in twee percelen deels onder D’Oude Weij. Op 3 december 1692 huren Jan Jansen van Harderwijck en Huijbert Jansz van Dijck, beide wonende te Neerlanghbroeck, van Adriana Beeckmans, 18 margen lants aan de Langbroeckerdijck leggende te Rijnwaerts besijden Leeuwenborgh in het gerecht Hardenbroeck, en 8 margen te Goijwaert besijden Leeuwenborgh in het gerecht Hardenbroeck.

Op 13 augustus 1697 huurt Huijbert Jansz van Dijck van George van Ophoven, tien mergen bouw- en weijland aan de Langbroekseweteringe, naast de Hogewetering en huijsinge Meulensteijn. Onder de huur valt tevens boomvruchten, jonge duiven en mest. Op 2 november 1697 draagt George van Ophoven over aan Jacob van der Meer f 1985 door Huijbert Jansz van Dijck en Jan Jansz van Harderwijck te betalen koopsom van bomen, ter voldoening van rente en gedeeltelijke aflossing van twee plechten. Op 22 augustus 1701 sluiten Willem Gijsbert van Egmondt van der Nieuwborgh en Huijbert Jansen van Dijck een akkoord over een geschil inzake de huur van 10 morgen land onder Hardenbroek, waarbij de tweede comparant afstand van huur doet. Op 20 september 1702 huurt Huijbert Jansen van Dijck de vruchten van hoff en boomgaard om den huijse van Leeuwenburch onder Hardenbroeck, van George van Ophooven.

 

Uit dit huwelijk:

Aleijdis Huijberts van Dijck. Gehuwd met Antonius NN

Annetje Huijberts van Dijk. Gehuwd op 29 juli 1714 te Driebergen met Steven Reijerze van Nieuwkerk

Arij Huijbertse van Dijk

Teuwes van Dijk. Gehuwd met Jannittie van den Berg