Cornelisz, Tonis (ca. 1510-<1585)

Tonis Cornelisz, geboren ca. 1510, overleden < 3 november 1585

Gehuwd met

Gerrichie Cornelis de Keijser, dochter van (?) Cornelis Jan Goessensz de Keijser

Gehuwd met

Mari Thonis, overleden > 2 november 1598

Gehuwd met

Henrick Jan Pauwelsz, overleden < 25 maart 1597

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Kwartierstaat Bothof – Kool, A. Bothof en C. Bothof (gepubliceerd Oegstgeest 2003; ISBN 90-9016610-6), 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1572-1589, Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 26 augustus 1571 Gerike Cornelisdr ende doet rechtelick ontwaringhe Tonis Cornelisz en Willem Cornelisz en Claes Walichsz van alsulcke boomgaart als Cornelis Jansz za haar comparanten vader bij testament gemaeckt heeft ons schepenen gebleken van dato 9 december 1569.

Op 3 november 1585 Meus en Willem Toniss, broers en kinderen van Tonis Corneliss za x Gerrichie Cornelis de Keijsersdr, te eenre en Henrick Jan Pauwelss x Marij Tonis uit Heicoop weduwe van de voornoemde Tonis Corneliss za en Theunis Theuniss zijnde de zoon van de voornoemde Tonis Corneliss za x de voornoemde Marij Tonis, te andere; deling als volgt:

  • de broers Meus en Willem Toniss een huis en hofstad en 7½ morgen op Cortgerecht met een last van 100 car gul die Joris Aertss x Elisabeth van der Velde op sprekende heeft,
  • Henrick Jan Pauwelss 6 morgen op Neer Boeijcoop,
  • Theunis Theuniss 3 morgen 3 hont te Acquoij.

Op 7 december 1592 transporteert Willem Tonisz aan zijn broer Meeus Tonisz de helft van een hofstad aan de Schoonrewoerdse Diefdijk, strekkende van de Culemborgse vliet over de Diefdijk tot het Hoocheindt toe.

Op 29 februari 1595 transporteert Willem Theunisz aan zijn broer Meeus Theunisz 1 morgen op Cortgerech.

Op 2 november 1598 belooft Meeus Theunisz te vrijen Theunis Theunisz mitsgaders Marij Theunisdr, laatst nagelaten weduwe van Henrick Jan Pauwelsz die zij tot haar last genomen had ten behoeve van Lijs Cools te Culemborg. Hij neemt dan ook tot zijn last de hoofdsom groot 100 kg staande op te Cortgerecht en waarvan de helft aan comparant behoort en de andere helft aan Bauwen Aelbertsz.

 

Uit het 1e huwelijk:

Meus Tonisz, gasthuismeester van Schoonrewoerd (1602), overleden > 26 april 1610

Willem Tonisz, overleden > 30 mei 1595. Gehuwd met Maricken Francken, overleden 30 augustus-3 september 1594

Uit het 2e huwelijk:

Theunis Theunisz Cool