Cornelisz, Marcelis

Marcelis Cornelisz

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Everdingen, oud rechterarchief 1627-1644. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Everdingen, oud rechterarchief 1633-1727. B. de Keijzer, 4) Everdingen, oud rechterarchief 1644-1661. Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 22 september 1635 testeert Adriaentgen Marcelis, wonende op Bolgerij onder Sijdervelt, geassisteert met Sijmen Cornelisz Verweij, haeren gecooren voogt, 2 morgen land gelegen op Boijcoop neffens de gemeen kaa sijnde leengoed sullen hebben na haar overlijden Maria en Heijltgen Jaspers, haren nichten, en dat volgens octroij van Leerdam d.d. 13-2-1634, en voorts 14 hont lant gelegen op Sijdervelt. En legateert aan huer zusters kinderen Marcelis, Jan en Cornelis Hendricx ijder de somme van 25 gld. Op dito testeren Maria en Heijltgen Jaspers, gesusters, wonende op Bolgerij onder Sijdervelt, geassisteert met Wouter Jansz van Leeuwen, langstlevende erfgenaam, en daarna op Adriaentgen Marcelis, haer moeije.

Op 22 november 1655 testeert Adriaentgen Marcelis Cornelisdr, geassisteerd met Jan Cornelis van Schaijck haren gecooren voeght, verwijst naar testament d.d. 22-9-1635, haar universele erfgenaam hare nichte Meria Jaspers en hare neve Jasper Thonis, in plaats van sijns moeders, ijder voor de helft, legateert hare susters kinderen met namen Marcelis, Jan ende Cornelis Henrix.

 

Kinderen:

Aertken Marcelis

Adriaentgen Marcelis, overleden > 24 mei 1661