Cool, Melis Henricksz (ca. 1470-1535/39)

Melis Henricksz Cool, huismeester van St. Elisabethgasthuis te Culemborg (1535), lid van het broederschap van het H. Sacrament (1517), zoon van Henrick Gerijtsz Koel en Elisabeth Wouters van Dichteren, geboren ca. 1470 te Culemborg, overleden 1535-1539

Gehuwd met

Catharina Jan Gerritsz de Brouwer, overleden 1544-1547

 

Bronnen: 1) Cool te Culemborg, H.T.M. de Raad. In: Gens Nostra, jrg. 50 (1995), 2) hogenda.nl, 3) Repertorium op de lenen van de hofstede Culemborg, 1251-1648 (1669), J.C. Kort. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 42 (1987), 4) Hoofdschatting van de burgers van Culemborg (1544), H.T.M. de Raad. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 50 (1995), 5) Het oud-archief van de gemeente Culemborg, Dr. A.J. van de Ven. Broekhof N.V. v/h Kemink en zoon, Over den Dom te Utrecht, 1938

Op 12 mei 1483 is Elisabeth van Dichteren beleend met twee strepen in Goilberdingen, het eerste perceel te komen op Melis, haar zoon, die Celie, zijn zuster, dan 40 oude schilden zal geven. Op 29 juli 1484 Geertruida, dochter van Hendrik Cool, zegt Celie, haar zuster. 

Op 23 augustus 1507, op sinte Bertholomeus avont apostel, oorkonden Dirck Coppier, richter te Culenborch, Gerijt Gerijt Meliszoonsz, Cornelis die Man, Jan Jan Beerntszoonsz en Johan Vijsser, schepenen aldaar, dat Melijs Koell overdraagt ten behoeve van het kapittel van St Barbara ¼ deel van een rente van 1 schild ’s jaars, gaande uit zijn huis aan de Achterstrate.

Op 25 mei 1518 is Melis Koel beleend met de helft van de bovenste hoeve van de Welboren, bij overdracht door Gerrit, zijn broer, met lijftocht van Katharina, dochter van Jan Gerritsz, en de leenvolger zal de mede-erven 25 brabantse schilden betalen. Op 12 januari 1540 Gijsbert Kool bij dode van Melis zijn vader.

Op 20 april 1535 oorkonden Aerdt die Man en Jan Vreemdt, schepenen te Culenborch, dat Gijsbert Dirck Willemszoon verklaard heeft verkocht te hebben aan Melis Coolle en Gerrit van Dichteren, huismeesters van het St Elizabethsgasthuis, eene rente van twee carolusguldens ’s jaars, gaande uit de beterschap van een boomgaard op Redinchem en zijn huis in de Zuijtkerckstraet.

Op 14 april 1539 is Catharina, dochter van Jan Gerritsz, weduwe Melis Cool, belast met f 12 Hollands door Filips IJsbrandsz te lossen met f 200, voor twee strepen op Goilberdingen, strekkend van de Parijse straat tot de leenheer met zijn waard.

In een hoofdelijke schatting van de burgers van Culemborg wegens aan de vrouwe van Culemborg toegestane gelden uit 1544 is vermeld: De weduwe van Melis Cool 28 st.

Op 22 oktober 1547 verkopen Gisbert, Cornelis en Anthoenis Melisz Cool en Philips Hackert en Truije Melisdr Cool, hun zuster, een huis in de Achterstraat waarin hun vader Melis Cool had gewoond, gelegen tussen het huis van de abt en dat van Adriaen Jansz.

Op 7 november 1548 compareren heer Henrick Cool, canonnick van Sinte Barbara kercke binnen Culemborg, Gisbert Cool, Cornelis Cool, Thonis Cool, gebroeders, en Philips Hackert, hun zwager, en Truije, hun zuster. Zij bezitten roerende en onroerende goederen uit de erfenis van hun ouders Melis Cool en Catharina Jansdochter.

 

Uit dit huwelijk:

Henrick Melis Cool, kanunnik (1544-1548) en kameraar (1539, 1544) van het kapittel van de Sint Barbarakerk te Culemborg, overleden 1548-1551. Gehuwd met Anna Jonge Jans

Gijsbert Melis Cool, schepen van Culemborg (1541), gasthuismeester (1541, 1553), kerkmeester van de Sint Barbarakerk te Culemborg (1559), geboren 1499-1500, overleden 1570-1575. Gehuwd met Lija Cornelis de Man, dochter van Cornelis die Man

Cornelis Melis Cool, priester en kameraar (1557-1560), vicaris van het Sint Augustijns- en Heilige Kruisaltaar (1557), gasthuismeester van het Sint Petersgasthuis (1554-1566), huismeester van het Sint Elizabethsgasthuis (1570-1574), overleden > 21 maart 1584. Gehuwd met Anna Hackert

Anthoenis Melis Cool

Anna Melis Cool. Gehuwd met Philips Hackert, overleden > 22 mei 1574

Geertruijt Melis Cool, overleden < 14 februari 1581. Gehuwd met Cristiaen Dircxsz