Cool, Geerlof Florissen (ca. 1660-1737)

Geerlof Florissen Cool, schoenmaker, diaken te Schoonrewoerd (1685-1691), zoon van Floris Dircksz Cool en Neeltje Geerlofs Hartigh, geboren ca. 1660 te Schoonrewoerd, begraven 3 juni 1737 te Schoonrewoerd

Gehuwd op 20 augustus 1684 te Schoonrewoerd (#) met

Marrigje Leenders Damme, dochter van Leendert Jansz Damme en Neeltje Jans Stout, gedoopt 16 mei 1663 te Alblasserdam (get: Jan Janssen, Bastiaentjen Jans, Maijken Cornelis), begraven (?) 24 september 1738 te Schoonrewoerd (#)

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1665-1682. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 3) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1682-1705. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer, 4) Leerdam, oud-rechterlijk archief 1719-1737. Door: Ir. A.I. Grabowsky m.m.v. B. de Keijzer

Op 14 oktober 1667  Jan Corneliss op ’t Sant x Peterke Floris Cool, Dirck Floris Cool, Jasper Thoniss Cool als voogd van vaderszijde en Abraham Geerloffs Hartigh als voogd van moederszijde van de onmondige Geloff en Theunis Floriss Cool, tesamen kinderen en erfgenamen van Floris Dircxs Cool zaliger x Neeltjen Geloffs Hartigh gaan over tot deling en wel als volgt:

  • Jan Corneliss: 3½ morgen  op Renoij zijnde leengoet; nog 11 hont op Cortgerecht, strekkende van de Cortgerechtse Vliet tot Arien Geloffse cs 3 morgen toe;
  • Dirck Floriss Cool: 3½ morgen op Nieuw Schaijk, strekkende van Arien Geloffsen tot Lou Theuniss,
  • Geeloff Floriss Cool: huis en hofstede aan de Diefdijk waar zijn ouders hebben gewoond, strekkende van de schousloot tot de Geersloot; nog 10 hont in de Geeren,
    strekkende van de dwarssloot af tot de Culemborgse Vliet,
  • Theunis Floriss Cool: huis en hofstede aan de voornoemde Diefdijk, strekkende van de schousloot tot de Geersloot; nog 1 morgen in de Geeren gemeen met de Heeren van de Alblasserwaart; nog de helft van 3 morgen op Cortgerecht, onverdeeld met Arien Geloffss Hartigh

Op 24 juli 1688 transporteert Geeloff Floriss Cool aan Arien Geelofss Hartigh 1 morgen 4 hont in de Geeren, strekkende van de Geerwetering tot de Culemborgse Vliet (250
gl). Arien Gelofss Hartigh wonende aan de Leerdamse Diefdijk verklaart schuldig te zijn aan Gelof Floriss Cool 200 carolus gulden en stelt als onderpand …

Op 4 april 1698 verklaart Hendrick Corneliss den Braven schuldig te zijn aan Gellof Floriss Cool, schoenmaker te Schoonderwoerd, 400 carolus gulden en stelt als onderpand een huis en erf op Schoonderwoerd. Op 14 mei 1698 transporteren Jan Gerritss Middelcoop, in qualiteite als gasthuismeester van Schoonderwoerd, en Wouter Cornelis, als diaken
van Schoonderwoerd, aan Gelof Floris Cool, schoenmaker te Schoonderwoerd, in de Pannekoekstraat aan het Santpad (222 carolus gulden).

Op 3 mei 1701 transporteert Hendrick Corneliss Braven aan Geelof Floriss Cool een hofstede op het dorp Schoonderwoerd, strekkende van de oude huibert tot de cortgerechtse wetering.

Op 3 november 1731 Jacob Arentsz Jutphaas x Aafje Jans Westerhout, Jan de Wit x Grietje Jans Westerhout voorhunzelf en voor hun zwager de absente Hendrik de Bruijn x Marie Jans Westerhout, als kinderen en erfgenamen van hun moeder zaliger Catrijntje Joosten van Werkendam en machtigen hun oom Frans Jooste van Werkendam om ook namens hun minderjarige broers en zusters te transporteren voor het gerecht van Leerdam een hofstede groot 3 morgen min 1½ hont op Over Heicoop aan Tijmen Willemsz van Muijlwijk en Geerloff Florisse Cool.

 

Uit dit huwelijk:

Neeltje Geerlofs Cool

Floris Geerlofsz Kool, gedoopt (?) 18 augustus 1689 te Schoonrewoerd (get: Neeltje Ariens), begraven 26 januari 1750 te Schoonrewoerd. Gehuwd op 25 mei 1721 te Schoonrewoerd met Jannigje Hermens Oostrom, dochter van Herman Boudewijnsz van Oostrum en Neeltje Aalberts van der Waaij, gedoopt 9 januari 1689 te Leerbroek

Ariaantje Geerlofs Kool, gedoopt 15 oktober 1693 te Schoonrewoerd (get: Mariken Floris)