Coninck, Jan Simonsz (->1654)

Jan Simonsz Coninck, schepen int Noordtendt van Assendelft (1633), zoon van Sijmon Claesz Coninck, overleden > 26 juni 1654

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1628-1634, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1634-1638, 4) Transcriptie ORA Assendelft 1638-1641, 5) Transcriptie ORA Assendelft 1641-1646

Op 1 april 1633 Jan Sijmons Coninck genoemd als schepen int Noordtendt inde Vrije Heerlijcheijt van Assendelft.

Op 10 februari 1634 verkoopt Jan Simonsz Coninck collega int Schepenampt intervenierende voor Jacob Jansz sijn swager van Crommenierdijck aen Jan Allertsz Coninck een stucke lants genaemt de “Meed” groot 1074 roeden leggende int Steffens weer voor de somme van ƒ 2306.

Op 6 maart 1637 verkoopt Arent Claesz Rijs als voocht van de nagelaten kinderen van Willem Claesz Rijs ende de weesmeesters Jan Adriaensz ende Simon Claesz Wildeboer als oppervoochden aen Jan Simonsz Coninck ende Engel Dircxz Mol een stucke lant genaemt het “Ventgen” leggende in de noorderste Hondert Gaerden voor de somme van ƒ 710.

Op 26 februari 1638 verkoopt Engel Allerden uijt naem ende van wegen Maerten Allerden sijn broeder aen Jan ende Claes Sijmonsz Coninck een stucke lants genaemt de “Mies meed” groot 1339 roeden int Dam weer. Noch de uijterdijck daertoe behoorende. Voor de somme van ƒ 2485.

Op 18 februari 1639 Willem Allert Backers, wonende te Krommenie, aan Jan Simonsz Coning een akkertje land genaamd “Jannetjes Campje” in Tammissen weer 85 roe voor de somme van ƒ 60.

Op 23 maart 1640 verkopen Jan Simonsz Coninck en Engel Dirksz aan Aafje Claas een stukje land genaamd “het Ventjen” in de Hondert Gaarden 623 roe voor de somme van ƒ 700.

Op 28 februari 1642 verkoopt Claas Willemsz, buurvrijer, zich sterk makend voor Adriaan Cornelis, molenaar op Wormerveer, aan Jan Simonsz Coninck twee veenakkertjes samen 210 roe liggende naast elkaar.

Op 15 juni 1645 verkoopt Jan Siboutsz aan Jan Simonsz Coning, zijn zwager, “het Marckentje” 1108 roe in Nelles weer voor de somme van ƒ 1900.

Op 23 februari 1646 verkoopt Jan Simonsz Conincx aan Jannetje Jans, weduwe van Claas Hendriksz, een akkertje land 193 roe in Heijn Gerrit Jans weer voor de somme van ƒ 202.

 

Kinderen:

Simon Jansz Coninck, overleden > 26 augustus 1668

2  Cornelis Jansz Coninck