Coninck, Cornelis Jansz (->1669)

Cornelis Jansz Coninck, zoon van Jan Simonsz Coninck, overleden > 12 april 1669

 

Bronnen: 1) velehanden.nl, 2) Transcriptie ORA Assendelft 1653-1658, 3) Transcriptie ORA Assendelft 1666-1677

Op 25 januari 1658 verkopen Aechtje en Marij Cornelis Muessensdr, geassiteert met Jan Pietersz Koen haer bijstaende voocht, aan Cornelis Jansz Coninck een huijs met erve int Noordt endt met het achterlant groot 448 roeden met het nieuwe lant groot 183 roeden te samen 631 roeden.

Op 26 februari 1668 verkopen Cornelis en Sijmon Jansz Coninck aan Claes Jacobsz Toot 2/3 part in een stuck landt genaemt Golingen veen ofte de Groote Omloop in Golingen weer groot 298 2/3 part. Op 23 februari 1669 verkoopt Cornelis Jansz Conincx aan Lourus Claesz een huijs en erff int Noortendt. Op 12 april 1669 verkoopt Cornelis Jansz Coning aan Jochum Jacobsz Leen een stuck landt genaemt het achter landt groot 631 roeden int Noortent.

 

Kinderen:

1  (?) Claas Cornelisz Coninck