Coertsz, Melchior

Melchior Coertsz

Gehuwd met

Trijntken Everts

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 9 januari 1661 koopt Harmen Coert, cleermaecker te Utrecht, het erfdeel uit van Gerrit Gerritss gehuwd met zijn zuster Annigen Coert wonende De Haer, in de boedel van Melcher Coerts en Trijntken Everts, haar vader en moeder, welke goederen zich bevinden te Alen in het Sticht van Münster.

 

Uit dit huwelijk:

Gerrit Melchiorsz van Alen

Annichgen Melchers van Alen. Gehuwd op 18 oktober 1656 voor het gerecht te Utrecht met Gerrit Gerritsen

Herman Melchiorsz, kleermaker. Ondertrouwd op 9 november 1656 en gehuwd op 23 november 1656 te Utrecht met Henrickjen Claes van Aernem