Clercq, Jan Cornelisz de (ca. 1547-<1603

Jan Cornelisz de Clercq, scheepskapitein, zoon van Cornelis de Clerck en Kathelijne Buijens van Vosbergen, geboren ca. 1547 te Bergen op Zoom, overleden < 21 december 1603

Gehuwd ca. 1582 met

Cornelia Dircks Keijser, dochter van Dirck Dircksz Keijser, geboren ca. 1564 te Rotterdam, begraven 22 juli 1646 te Rotterdam

Gehuwd met

Iman Claesz

 

Bronnen: 1) Familierelaties in het bestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe. In: Aqua Vitae, 2005, 8e jaargang, nummer 2a, blz. 6-58, 2) stadsarchief.rotterdam.nl

Op 13 januari 1553 Jan Beijerlinck en Pieter Servaesz., schepenen aldaar, oorkonden dat Jan Deijm, coopman te Antwerpen, schuldig is aan Franchois de Clerck wegens koop van een huis voor een vierde deel 4 pond 3% groot brabants, verzekerd op dit huis en erf met het er ten oosten van gelegen huis in Onser Vrouwenstraat met alle erbij behorende pakhuizen, strekkende van voor van s’Heerenstraat tot achter met het recht de moergrebbe te gebruiken. Het huis is door Vranchois op 20 mei 1570 verkocht aan Janne de Vriese en door deze direct daarna aan Janne Deijmsz. Het geheel is belast met 23 karolus gulden, 8 pond brood, een potagiepot, 13 paar schoenen en 4½ st. voor het gebruik van de moergrebbe. In dorso: Verklaring van jonkvrouwe Anna Manteau, weduwe van Franchois de Clerck, gehuwd met Franchois Degens, dat Jan Cornelisz de Clerck toekomt een erfelijke jaarrente van 4 karolus gulden of 1 pond Brabants. Deze akte is op 3 augustus 1570 door burgemeester, schepenen en raad van Bergen op Zoom gevidimeerd op verzoek van Jan Cornelisz de Clerk.

Op 3 augustus 1570 oorkonden Franchois de Pottere en Henrick Pietersz. schepenen te Berghen opten Zoom, dat Anna Manteau, weduwe van Franchois de Clerck, gehuwd met Franchois Degens, overdraagt aan Janne Cornelisz de Clerck een erfelijke jaerrente van 1 pond brabants uit een rente van 4 pond 3% gr. brabants, verleden door Jan Deijm, verzekerd op een huis met het ten oosten ernaast staande huis, genaamd het Hoefeijsere, zoals vermeld in de vorige acte.
Op 12 oktober 1570 Willem de Rouck en Wouter van Goirle, schepenen te Berghen opten Zoom, oorkonden dat Jan Cornelisz de Clerck de in de vorige acte genoemde rente verkoopt aan heer Thomase Slootmakere, kanunnik en cantor van de kerk aldaar.

Bij het begraven van Cornelia Dirks in 1646 staat geschreven dat de overledene woonde in de Wijnstraet naest ’t Oostindisch Huijs.

 

Uit dit huwelijk:

Dirck Jansz de Clercq, geboren ca. 1582. Gehuwd met Neeltjen NN

Cornelis Jansz de Clercq

Geertje de Clercq, geboren ca. 1586. Gehuwd met Aerdt Gosensz van Diemen

4  (?) Adriaen Jansz de Clercq, geboren ca. 1588

Belia Jans de Clercq, geboren ca. 1600. Gehuwd met (?) Gerrit van Doornick, caegh schipper van Culemborg, zoon van Hendrik Hendrikz van Doornick en Winna die Haes