Thijsz, Claes (->1636)

Claes Thijsz, overleden > 30 september 1636

 

Bron: archiefeemland.nl

Op 4 maart 1622 legt het gerecht van Amersfoort Albert Jansz en Claes Tijszen hun famlies een verbod op elkaar iets te misdoen of te miszeggen.

Op 30 september 1636 is in het register van het gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort opgenomen: “den lesten september 1636 is overleden Jochum Jochumss ende is in desselfs plaetse weder ingehaelt Claes Tijss mede brengende eenige rommelinge van huisraet die bij de moeder vercocht sal werden”.

 

Kinderen:

1  (?) Jan Claesz van Calveen