Brull, NN

NN Brull

 

Bron: geldersarchief.nl

Op 16 augustus 1589 heeft Berndt Schillingh voor hem zelf en mede als vader en momber van zijn kinderen, bij zaliger Aeltijen Brullen zijn huisvrouw gepasseerd, voor wie hij belooft en zich sterk maakt, met zijn vrije wil getransporteerd en overgegeven Wilhem Huijgen en Geesken, nagelaten weduwe van zaliger Gaert Wijndtgens, Nelissken Wijndtgens, weduwe van zaliger Johan Brull, en Geertgen, zaliger Henrick Brullen weduwe, een stukske bouwland met een bongartijen, gelegen in de kerspel van Herwen in de ambte van Overbetuwe, gelijk hij Schillingh diezelve 2 stukken van Johan Koes en Jutt zijn echte huisvrouw, vermogens brief en zegel, gedateerd 12 december 1586 stijlo novo aangekocht heeft, om diezelve 2 stukskens lands en bongardtijen zolang te hebben en te bezitten totdat hij, Schillinck, voorgedachte Wilhem Huijgen en de voorzegde 3 weduwen wel en te dank verricht zal hebben alzulke 835 daler 3 stuiver 1 oort die hij Schillingh hunluiden vermogens zijn obligatie dd 05-06-1588 schuldig is met voorbehoud dat na gedane betaling der voorzegde schuldpenningen deze 2 stukskens lands en bongartdijen hem Schillingh wederom gecedeerd en getransporteerd worden.
Op 16 augustus 1589 constituit Berndt Schillingh Wilhem Sluissken, griffier, en Wilhem Huijgen om in zijn naam aan zijn G. van Nuwenar, stadhouder, te bevorderen zekere ordonnantie en betaling van 716 daler 15 stuiver, die hij, constituit, aan voorgemelde Z.G. ten achteren is en het geld, daarvan komende, in mindering van alzulke schuld als hij voorgemelde Wilhem Huijgen en de weduwen van Geert Wijndtgens en van Johan en Henrick Bullen ter summe van 835 daler 3 stuiver 1 oort vermogens obligatie schuldig is, te innen.

 

Kinderen:

Hendrick Brull, weesmeesters van de Arme wezen te Arnhem (1587), overleden 1587-1588. Gehuwd met Geertruidt Everwijns, dochter van Everwijn Everts, overleden > 4 maart 1601

Johan Brull

Aeltijen Brullen, overleden < 16 augustus 1589. Gehuwd met Berndt Schillingh, overleden > 21 november 1599