Brouwer, Arjen (1848-1885)

Arjen Brouwer, schilder, militair, fuselier bij de KNIL, zoon van Coenraad Pieters Brouwer en Maria van der Kleij, geboren 26 november 1848 te Utrecht (#), overleden 26 mei 1885 te Raateh Perak (Indonesë)

Arjen groeit op in Wijk C in Utrecht. Deze wijk is in die tijd de armste wijk van de stad en bestaat uit zeer kleine huisjes. In 1849 wordt de stad getroffen door een cholera epidemie. De epidemie maakt veel slachtoffers in de stad. In Wijk C waar veel mensen in ongezonde omstandigheden boven op elkaar wonen, kan de ziekte gemakkelijk om zich heen grijpen. Jillis verliest zijn vader en broertje Willem. Na het overlijden van zijn moeder, in 1858, komt Arjen samen met zijn oudere broertje Jillis terecht in het Rooms Katholiek Oude Mannen en Weeshuis aan de Donkerstraat in Utrecht. Hij verlaat het weeshuis op 25 augustus 1869 en gaat wonen op de 2e Steeg Maliebaan, wijk I 287e (#).

Zijn signalement zoals omschreven in het militieregister (#) luidt lang 1 el 647 strepen (= ca 164 cm), aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blaauw, neus groot, mond id, kin rond, haar blond. Hij is op 10 maart 1868 vrijgesteld van militaire dienst vanwege broederdienst. Hij heeft zich aangemeld als plaatsvervanger voor Cornelis Sebastiaan Buys Ballot. Hij is op 9 mei 1870 ingedeeld bij het 8e Regiment Infanterie (stamboeknummer 60857, #) met het signalement lengte 1,681 meter, aangezigt ovaal, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus gewoon, mond id, in rond, haar blond, wenkbrauwen id, merkbare teekenen geene. Op 1 juli 1871 gaat hij met groot verlof.

Op 19 juli 1872 is Arjen overgegaan naar het Koloniaal Werfdepot (stamboeknummer 56589, #) met een vrijwillige verbintenis van zes jaar bij de koloniale troepen ingaande met den dag van inscheping met f 120 gratificatie. Het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk (zie foto links, rond 1900) was het legeronderdeel dat in Nederland rekruten aanwierf en voorbereidde op de dienst bij het leger in de koloniën. In Harderwijk kon men intekenen voor een vaste dienstperiode in Nederlands-Indië. In het depot werden de soldaten in ongeveer zes weken klaargestoomd voor deze dienst.

Eenmaal gereed met hun opleiding vertrokken de militairen meestal in detachementsverband onder leiding van een officier per trein naar Rotterdam of Amsterdam, of per tjalk naar het Nieuwe Diep, voor inscheping naar Indië. Arjen is op 4 oktober 1872 te Nieuwer Diep ingescheept op het stoomschip Prins van Oranje met bestemming Oost-Indië waar op dat moment zijn oudste broer Pieter Coenraad Brouwer ook is. Zie rechts een foto uit 1896 van kolonialen op weg naar Indië. Hij is aangekomen in Oost-Indie en als fuselier opgenomen in het stamboek van de KNIL onder stamboeknummer 66630 (#). Vlak nadat Arjen in Oost-Indië aankomt, breekt de opstand in Atjeh uit (de 1e expeditie is in maart 1873. Het is goed mogelijk dat Arjen in de Atjeh oorlog heeft meegevochten maar er zijn geen aantekeningen gemaakt van zijn deelname hieraan. Hij sterft op 26 mei 1885 in Raateh Perak.