Brandt, Michael Fransz (ca. 1620-1720)

Michael Fransz Brandt, soldaat (1674), voerman (1694-1706), zoon van Frans Brantsz en Cornelisgen Goosens, geboren ca. 1630, overleden in het Sint Pietersgasthuis te Amersfoort, begraven 7 september 1720 (#)

Gehuwd met

Anna Engel

Ondertrouwd op 20 januari 1674 en gehuwd op 3 februari 1674 voor het gerecht (get: vader Maes Gerritsz) (#) en RK ’t Zand (#) te Amersfoort met

Geertruijt Maes, dochter van Maas Gerritsen en Aeltjen Gijsberts, geboren ca. 1650, overleden > 19 januari 1684

 

Bron: archiefeemland.nl

Michiel Brand, is in 1674 weduwenaar van Anna Engel, en hij heeft laatst gewoond in Deventer. Op de uitzettingslijst van Amersfoort uit 1675 is vermeld ‘Michiel Brantsz c.s., Bloemendal, te betalen heffing 6 guldens en 5 stuivers’.

Op 21 juli 1684 verkopen Gerrit Maessn, burger en inwoner, zoon van Maes Gerritsen, en Michiel Brantsz, getrouwd met Geertie Maes, dochter van Maes Gerritsz, zich sterk makende voor de andere kinderen van haar vader Maes Gerritsz, aan Jan Claesen Miris en zijn erfgenamen, een hofje gelegen in de Bolderstraat.

Op 4 maart 1719 wordt ingeschreven als gasteling in het Sint Pietersgasthuis Michiel Brantsz, bij inschrijving 90 jaar oud.

 

Uit het 2e huwelijk:

Maes Michielsz Brandt, gedoopt 30 november 1676 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Maes, vader van de moeder)

Gijsbert Michielsz Brands

Aelt Albertus Brandt, gedoopt 19 januari 1684 RK ’t Zand te Amersfoort (get: Margareta Michielse)