Both, Thomas (ca. 1595-1633)

Thomas Both, advocaet hove van Utrecht, zoon van Hendrick Both en Emmerentia Bogaert, geboren ca. 1595, overleden 2 februari 1633, aangetekend 11 februari 1633 en begraven in de Buurkerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 2 februari 1622 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Josina de Leeuw, dochter van Claes Jansz de Leeuw en Maria Beernts van Bochoven, geboren ca. 1600, overleden 28 juni 1636, aangetekend 4 juli 1636 en begraven in de Jacobikerk te Utrecht (#)

Gehuwd op 12 april 1634 voor het gerecht te Utrecht met

Adriaen Anthonis Dircxz van Broeckhuijsen, zoon van Antonis Dirck Antonisz van Broeckhuijsen en Adriaentgen Jan Claesz de Leeuw, overleden 1 februari 1638, aangetekend 12 februari 1638 en begraven op het Wittevrouwenkerkhof te Utrecht

 

Bronnen: 1) hetutrechtsarchief.nl, 2) Overluidingen te Utrecht. Overgenomen uit De Navorscher deel 36 (1886) tot en met deel 51 (1901). Oorspronkelijk gepubliceerd in 1881 onder de titel Necrologie de differ. personnes illustres des Pays-Bas 1614-1651

Op 14 december 1626 verkoopt Maria van Bockhoven, weduwe van zaliger Claes Jansz de Leeuw, geassisteert met Mr. Thomas Both haer swager, alinge huijsinge ende hoff … staende alhier binnen Uijtrecht aende Voorstraet bij St. Catharijnepoort alwaer de gulden vijsel uithangt. Op 6 januari 1627 verkoopt ze nog een tweede huis.

Op 8 september 1628 verzoek Stephanus Lobetius ab Oosteijnda verschillende getuigen waaronder Thomas Bottius, een getuigenis van wettige geboorte en eerbare omgang te verstrekken. Zij zaten voor een deel samen op het gymnasium en hebben voor een deel samen in Leuven gestudeerd.

Op 22 januari 1649 verkopen de erven van Henrick Both voor het gerecht van Utrecht huizen, cameren en erven, gelegen aan de zuidzijde van de Wittevrouwenstraat, aan de noordzijde van de Rietsteeg en in de Blindesteeg genaamd Kloksteeg.

 

Uit dit huwelijk:

Nicolaa Both