Boije, Nicolaes (ca. 1635-1729)

Nicolaes Boije, goudsmid, geboren ca. 1635 te Heide, Dithmarschen (D), overleden (?) 28 maart 1729, begraven in de Geertekerk te Utrecht (#)

Ondertrouwd op 11 januari 1664 te Amsterdam (#) en gehuwd op 6 februari 1664 voor het gerecht te Utrecht (#) met

Maria Hoendervanger, dochter van Johann Adam Hünerfänger en Judith Langen, gedoopt 19 februari 1646 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Hans Carel Rehn) (#), overleden (?) > 28 maart 1729

 

Bron: hetutrechtsarchief.nl

Op 20 februari 1678 procureren de erven van Johan Adam Hoenderfenger, zijnde Johannes Jacobus Hoenderfenger zoon, Johannes Best schoonzoon gehuwd met Eva Catharina Hoenderfengers, en de onmondige kinderen van Maria Hoenderfengers en Nicolaus Boij kleinkinderen, Johan Christiaen Wicht, secretaris van de rijngraeff tot Keerborch, om te transporteren ten behoeve van Johan Balthasar Paus en zijn erven diverse stukken land, gelegen in Keerborch en een obligatie van 19 rijksdaalders ten laste van Ullericht Messinger, smid te Keerborch. Op 2 september 1678 procureren de genoemde erven ab intestato Johan Adam Hoenderfenger, in leven predikant der onveranderde Augsburgse Confessie in Utrecht, Casparus Schellekes om na ontvangst van de koopsom ten behoeve van Johan Coenraedt Thielen, woonachtig te Kim an der Nahe te transporteren huis en erf, gelegen in Bad Kreutznach in de Hondtstraat, in bezit gekomen van comparanten door overlijden van hun (schoon)vader.

 

Uit dit huwelijk:

NN de Boije, begraven 12 april 1664 in de Jacobikerk te Utrecht

Johannes Boije, gedoopt 23 januari 1665 in de Lutherse Kerk te Amsterdam (get: Nomijn Willems, Judith Hoenderfanger)

Judick Boije, gedoopt 19 maart 1666 in de Lutherse Kerk te Amsterdam (get: Niclaes Petter, Catharina Wachtmans)

Johann Jacob Boij, gedoopt 5 april 1670 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Johannes Jacobus Hoendervanger, Eva Catharina NN frau von Johannes Besten)

Anna Maria Boije, gedoopt 2 juli 1671 Evangelisch-Luthers te Utrecht (get: Judith Hoenderfangerin)

Andreas de Boij, gedoopt 27 januari 1676 RK te Breda (get: Andreas Planck, Maria Thomas)

7  (?) Stephanus de Boije