Bertelmeesz, Henrick (->1440)

Henrick Bertelmeesz, poorter van ’s Gravenzande (1440), leenman van Binckhorst en Hontshol, zoon van Bertelmeus Tijmansz en Pieternelle Heijnric Kerstans, overleden > 21 november 1440

 

Bronnen: 1) hogenda.nl, 2) Genealogie Van Dorp. Een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht in de 14de-16de eeuw, Mr. J.J.F. Lots. In: Zuidhollandse Genealogieën’ (1986), 3) Van Dorp een schets van een oorspronkelijk Westlands geslacht. Genealogie (deel 2) en parenteel, Mr. J.J.F. Lots en Drs. P. van der Hoeven. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 71 (2016), 4) Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 27 (1972), 5) Repertorium op de lenen van De Binckhorst, 1322-1700, C. Hoek. In: Ons Voorgeslacht, jrg. 26 (1971), jrg.46 (1991) en jrg. 54 (1999)

Henrick is vermeld vanaf 22 november 1433 tot 21 november 1440, wanneer hij zegelt als poorter van ’s Gravenzande met drie afgerukte leeuwekoppen.

Op 22 november 1433 verkrijgt Henric Bertolomeusz 2 hond land binnen de vrijheid van ‘s Gravensande ten vrij eigen.

Op ..-.-1… is Henrick Bertelmeesz beleend met 1½ morgen land in Rijswijk. Op 10 juli 1434 Dirc Claesz na overdracht door Henric Berthelmeusz.

Op 8 januari 1439 koopt Heijnric Bertelmeesz van Pieter Wormboutsz al het land, dat Pieter en zijn kinderen in het ambacht ’s-Gravenzande bezitten, groot 2 morgen, genaamd Pinakersland, waarvan zijn vijf delen bezitten tegen Pieter Claesz drie delen. Op 12 mei 1439 verkoopt Heijnric Bertelmeesz dit land aan zijn neef Willem Pieterszoon.

Op 14 februari 1477 is Bortelmeus Heijnricxz beleend 5 hond land in de Noordinge na overdracht door zijn broer heer Dirck Heijnricxz, priester. 

 

Kinderen:

Dirck Heijnricxz, priester

2  Bertelmees Heijnricxz