Berg, Jacobus van den (1744-1822)

Jacobus van den Berg, daghuurder, zoon van Cornelis Jacobsz van den Berch en Jacoba Jans Geijtenbeek, gedoopt 11 oktober 1744 te De Bilt (#), overleden 6 maart 1822 te De Bilt (#)

Ondertrouwd op 8 mei 1778 te De Bilt (#) met

Jannigje van Doorn, turfvulster, dochter van Maria Hendriks van Doorn, gedoopt 20 juni 1756 te Doorn (#), overleden 11 juli 1826 te De Bilt (#)

Op 1 april 1785 wordt Jannigje van Doorn door de Ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt aangesteld als turfvulster ‘mits zij gehouden zal zijn alle getrouwheid in ’t vullen der Turf, zig te gedraagen zonder iemand gunst of wangunst daar in toe te brengen en voor ’t vullen van ijders Ton niet meer te genieten dan twee duijten samentlijk eene duijt van den Turfboer en eene duijt van de geene die de Turf in slaat, sullen de zij daar op aan kunde van onse Schout den Eed van Getrouwigheid moeten afleggen’. Vervolgens verklaren schout en schepenen van Oostbroek en de Bilt ‘dat Jannigje van Doorn, huisvrouw van Jacobus van den Bergh, den Eed van Getrouwheijd aan onze handen heeft gepreesteerd op den 30e Maij 1785’.

Op 20 september 1822 verklaart de schout van de gemeente de Bilt dat Jacobus van den Berg ‘geene roerende of onroerende goederen heeft nagelaten en dat de erfgenamen buiten staat zijn eenige kosten van vervolging te dragen’ (#). In het memorie van nalatenschap van Jannigje van Doorn verklaren haar erfgenamen dat tot de nalatenschap van Jannigje ‘geene roerende en onroerende goederen behoren’ (#).

 

Uit dit huwelijk:

1  Cornelis van den Berg, gedoopt 4 april 1779 te De Bilt (get: Jannigje van den Hove), overleden 25 oktober 1853 te Beverwijk. Gehuwd met Catharina van Rijn, dochter van Cornelis van Rijn en Bartha Meertens, geboren 26 augustus 1771 te Beverwijk, overleden 19 november 1847 te Beverwijk

2  Maria van den Berg, gedoopt 28 mei 1780 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden 13 mei 1818 te Utrecht. Ondertrouwd op 14 oktober 1810 en gehuwd op 4 november 1810 met Wijnand Stomp, zoon van Arnoldus Stomp en Geertruij Koopman, gedoopt 1 september 1782 te Utrecht, overleden 27 april 1837 te Utrecht

3  Jacoba van den Berg, gedoopt 3 februari 1782 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

4  Theunis van den Berg, gedoopt 27 april 1783 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

5  Gerrigje van den Berg

6  Wijntje van den Berg, geboren 13 juli 1787 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden < 1795

7  Jan van den Berg, gedoopt 21 september 1788 te De Bilt (get: Jannigje van den Hoeve), overleden 17 augustus 1848 te Jutphaas. Gehuwd op 1 mei 1816 te Utrecht met Johanna Klee, dochter van Martinus Klee en Neeltje van Zevenbergen, gedoopt 18 januari 1789 Evangelisch-Luthers te Utrecht, overleden 8 juli 1831 te Jutphaas. Gehuwd op 1 februari 1832 te Jutphaas met Jacoba Helena Geerling, dochter van Gerrit Geerling en Jacoba Helena Wendt, gedoopt 14 april 1793 te Oudewater, overleden 26 juni 1866 te Utrecht